Sikadur®-41+

Trójskładnikowa zaprawa naprawcza

Sikadur®-41+ jest trójskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej i specjalnych wypełniaczy, przeznaczoną do aplikacji w temperaturach od +10°C do +30°C.

 • Łatwość mieszania i aplikacji
 • Bardzo niska emisja (GEV Emicode EC1PLUS)
 • Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych
 • Odpowiedni do konstrukcyjnych napraw betonu, klasa R4 wg EN 1504-3:2005 (naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne)
 • Wiąże bezskurczowo
 • Składniki mają różne barwy (kontrola podczas mieszania)
 • Tiksotropowy: nie spływa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej
 • Wysokie wartości wczesnych i końcowych wytrzymałości
 • Dobra odporność na ścieranie
 • Dobra odporność chemiczna
 • Możliwość stosowania w warstwie o grubości do 60 mm w jednym cyklu roboczym