SikaQuick®-506 FG

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza z dodatkiem inhibitorów korozji

SikaQuick®-506 FG jest szybkowiążącą, modyfikowaną polimerami, wzmocnioną włóknami zaprawą cementową o niewielkim skurczu, z dodatkiem inhibitorów korozji, spełniającą wymagania PN-EN 1504-3 dla zaprawy naprawczej klasy R3.

 • Ochrona przed korozją, warstwa sczepna i zaprawa naprawcza w jednym produkcie
 • Zawiera inhibitory korozji zabezpieczające stal zbrojeniową
 • Łatwość aplikacji
 • Nie wymaga warstwy sczepnej
 • Możliwość aplikacji do 60 mm grubości warstwy w jednym cyklu roboczym
 • Klasa R3 wg normy PN-EN 1504-3
 • Szybkowiążąca
 • Łatwość obróbki i kształtowania
 • Krótki czas oczekiwania, szybkie wiązanie - nawet w niskich temperaturach
 • Możliwość wykonania kolejnej warstwy po około 3 godzinach
 • Odporna na mróz po 6 godzinach
 • Reakcja na ogień klasa A1