Sikadur®-41 CF Normal

Trójskładnikowa zaprawa naprawcza

Sikadur®-41 CF Normal jest trójskładnikową, tiksotropową zaprawą naprawczą na bazie żywicy epoksydowej i selekcjonowanego piasku kwarcowego, przeznaczoną do aplikacji w temperaturach od +10°C do +30°C.

  • Łatwość mieszania i aplikacji
  • Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych
  • Wysokie parametry wytrzymałościowe
  • Tiksotropowy: nie spływa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej
  • Wiąże bezskurczowo
  • Składniki mają różne barwy (kontrola podczas mieszania)
  • Nie wymaga gruntowania
  • Wysokie wartości wczesnych i końcowych wytrzymałości
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Wysoka odporność chemiczna