2016
Łomianki

FUTURYSTYCZNY WYGLĄD TEGO NIEZWYKŁEGO DOMU JEDNORODZINNEGO W ŁOMIANKACH wymagał zastosowania pokrycia dachowego wykraczającego poza standardowe rozwiązania. Parter
budynku jest przeszklony, a białe elewacje piętra płynnie przechodzą w pokrycie dachowe, bez żadnych
połączeń. Powierzchnia dachu wynosi 190 m2, a powierzchnia ścian 180 m2.

Wymagania projektowe

Życzeniem inwestora i architekta było uzyskanie jednolitego, zintegrowanego pokrycia pionowych elewacji ścian piętra i dachu oraz uzyskanie gładkiej, antyrefleksyjnej powierzchni w kolorze białym. Problemem technicznym wymagającym rozwiązania była konieczność ułożenia płynnej membrany
na warstwie termoizolacyjnej bez systemowej warstwy nośnej, tak aby uzyskać jednolitą, gładką
i bezspoinową powierzchnię elewacji oraz pokrycia dachowego.

Rozwiązania Sika

Jedynie technologia SIKA spełniała założenia architekta oraz wymagania inwestora, zapewniając możliwość uzyskania jednolitej, bezspoinowej, w pełni szczelnej warstwy na elewacjach ściennych
i na dachu. Zastosowano pokrycie z płynnych membran o grubości 1.8 mm. Całość systemu składa się
z warstwy bazowej, osadzonej w niej macie z włókna szklanego oraz dwóch warstw nawierzchniowych. Membrany oparte są na unikalnej technologii wykorzystującej wilgoć atmosferyczną do procesu wiązania materiałów. Oznacza to, że membrany hydroizolacyjne mogą utwardzać się w różnych warunkach atmosferycznych, zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach oraz przy różnej wilgotności powietrza. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów poliuretanowych membrany Sikalastic® w procesie wiązania nie uwalniają CO2, który często powoduje odpowietrzanie powłok i opóźnienie aplikacji. Membrany te wiążąc zapewniają całkowicie bezspoinową powierzchnię, odporną na deszcz niemal natychmiast po ułożeniu. Nakładanie membrany w postaci płynnej oznacza szybkie i bezproblemowe wykonanie gładkiego pokrycia dachowego nawet na dachach o skomplikowanej geometrii i z dużą ilością detali. Membrana układana jest na zimno, nie jest wymagane żadne źródło ciepła ani otwarty ogień
na dachu. Wykonane pokrycie jest odporne na typowe zanieczyszczenia powietrza i promieniowanie UV,
a biała membrana jest odporna na żółknięcie i ma wysoką refleksyjność, pozwalając na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjnych. W razie potrzeby pokrycie dachowe może być łatwo odnowione, możliwe jest ułożenie kolejnej warstwy membrany, bez konieczności usuwania istniejącej.

Zastosowane materiały:

SikaRoof® MTC 18
Sikalastic®-621 TC SR

Uczestnicy projektu

Właściciel/Inwestor:
Inwestor prywatny

Wykonawca:
Dariusz Rosłaniec

Sika Poland:
Jarosław Grabowski