2016
Puszczykowo

SZPITAL IM. PROF. STEFANA TYTUSA DĄBROWSKIEGO W PUSZCZYKOWIE jest szpitalem wieloprofilowym z 16 oddziałami i ponad 370 łóżkami, zlokalizowanym około 15 km na południowy wschód od Poznania w sercu Wielkopolskiego Parku Krajobrazowego. Szpital przyjmuje około 14 tys. pacjentów rocznie. W 2011 roku zmodernizowano znajdujące się obok szpitala lądowisko dla śmigłowców. Lądowisko zlokalizowane jest w bezpośredniej bliskości szpitala, zapewniając najkrótszą
drogę dostarczenia pacjentów na oddział. Wyposażone jest w specjalistyczny sprzęt i oświetlenie:
wskaźnik kierunku wiatru, wskaźnik kąta ścieżki schodzenia i latarnie dookólna, co pozwala
naprzyjmowanie pacjentów zarówno w dzień jak i w nocy, także w złych warunkach atmosferycznych.
Lądowisko przystosowane jest do startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych
o dopuszczalnej masie startowej do 5700 kg. Betonowa płyta lądowiska po kilku latach eksploatacji
wymagała remontu i wykonania nowej nawierzchni.

Wymagania projektowe

Trwała nawierzchnia o odpowiednich, zgodnych z wymaganiami parametrach wytrzymałościowych
i barwnych oznaczeniach poziomych na powierzchni. Nawierzchnia musi przenosić zarysowania podłoża, obciążenie lądującymi śmigłowcami, a także posiadać odporność na promieniowanie UV. Kolory nawierzchni i oznakowanie na jej powierzchni muszą spełniać wymagania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Rozwiązania Sika

Istniejącą płytę betonową o powierzchni ok. 100 m2 zagruntowano żywicą epoksydową, na której wykonano nawierzchnie o grubości 5 mm z materiału chemoutwardzalnego, bezsmołowego
i bezrozpuszczalnikowego, dwuskładnikowego materiału hybrydowego na bazie mieszaniny żywic epoksydowej i poliuretanowej, tworzącego elastyczną warstwę izolacyjno-nawierzchniową o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, w tym również na obciążenia dynamiczne. Po posypaniu piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4–0,8 mm otrzymujemy trwałą ciągliwo- elastyczną warstwę łączącą cechy izolacji i nawierzchni o wysokiej odporności na ścieranie. Przy stałym narażeniu na działanie promieniowania UV i potrzebie wykonania barwnych oznaczeń umożliwiających lądowanie śmigłowców konieczne jest zastosowanie warstwy zamykającej w kolorach RAL 9016 i RAL 3020, są to tzw. kolory sygnałowe biały i czerwony. Szczeliny nawierzchni wypełniono i uszczelniono materiałem uszczelniającym o wysokiej odporności mechanicznej.

Zastosowane materiały:

Sikafloor®-156

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Szpital im. prof. S. T. Dąbrowskiego w Puszczykowie

Inwestor:
Szpital im. prof. S. T. Dąbrowskiego w Puszczykowie

Wykonawca:
ITB Sp. z o.o. sp. k. Wrocław

Sika Poland:
Bartosz Gądecki