Sikafloor® ProSeal-12

Sikafloor® -ProSeal-12 jest bezbarwnym preparatem do impregnacji, pielęgnacji oraz utwardzania posadzek betonowych. Jest wyrobem wytworzonym na bazie rozpuszczalnikowej żywicy akrylowej, którą natryskuje się lub rozprowadza wałkiem na posadzce betonowej po jej zatarciu i zakończeniu wszystkich operacji wykończeniowych. Produkt spełnia wymagania PN-EN 1504-2.

  • Dodatkowe utwardzenie betonu
  • Możliwość stosowania na posadzki betonowe już istniejące lub nowo wykonywane
  • Zwiększenie odporności na ścieranie powierzchni posadzki
  • Zmniejszenie nasiąkliwości posadzki, zwiększenie odporności na penetrację wody i olejów
  • Szybkość i prostota stosowania produktu, tego samego dnia co rozkładanie betonu