2017
Wrocław

Wymagania projektowe

Projekt obiektu przewidywał wykonanie wszystkich posadzek w technologii żywic epoksydowych. Uwzględniając funkcję obiektu wszystkie posadzki muszą być trwałe, odporne mechanicznie, antypoślizgowe, łatwe w czyszczeniu i spełniać bardzo wysokie wymagania estetyczne, zwłaszcza
w zakresie stabilności barw.

W pomieszczeniach technicznych posadzki powinny mieć ponadto właściwości antyelektrostatyczne. Zastosowane żywice musiały posiadać komplet dokumentów higienicznych umożliwiających zastosowanie ich w budynkach użyteczności publicznej.

Rozwiązania Sika

Łącznie w budynku V Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu wykonano około 6000 m2 posadzek Sikafloor® w kolorach zgodnych z wymaganiami projektu:

  • w ciągach komunikacyjnych (korytarze, schody) wykonano antypoślizgowe posadzki z materiału
    o wysokiej odporności mechanicznej i błyszczącej powierzchni Sikafloor®-264; jako materiał gruntujący stosowano żywicę epoksydową Sikafloor®-161,
  • w salach lekcyjnych ułożono Sikafloor®-2540 W - wodorozcieńczalną powłokę epoksydową, o niskiej emisji LZO i cząstek, przeznaczoną również do stosowania w pomieszczeniach czystych tzw. "cleanroom”,
  • w pracowniach biologicznych, chemicznych wykonano posadzkę o podwyższonej odporności chemicznej z materiału Sikafloor®-390 charakteryzującego się zdolnością przekrywania zarysowań podłoża oraz szczelnością na ciecze,
  • w salach komputerowych ułożono posadzkę antyelektrostatyczną z instalacją odprowadzającą ładunki elektryczne, warstwą przewodząca Sikafloor® 220 W Conductive i nawierzchniową warstwą przewodzącą Sikafloor® 262 AS.
     

Zastosowane materiały:

Sikafloor®-390,
Skafloor®-156,
Sikafloor®-264,
Sikafloor®-262 AS

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Liceum Ogólnokształcące nr V im. Gen. Jakuba Jasińskiego

Inwestor:
Miasto Wrocław

Projekt:
Maćków Pracownia Projektowa

Generalny wykonawca:
Mirbud

Podwykonawca:
Hemet

Sika Poland:
Paweł Marczyński