SikaDecor®-801 Nature

Dekoracyjna, barwna mikrozaprawa, do stosowania wewnątrz pomieszczeń

SikaDecor®-801 Nature jest dwuskładnikową, modyfikowaną polimerem zaprawą o bardzo drobnym uziarnieniu, bazującą na spoiwach hydraulicznych zawierającą odpowiednio dobrane domieszki i pigmenty, przeznaczoną do wykonywania dekoracyjnych powłok wewnątrz pomieszczeń.

  • Odmierzone ilości składników
  • Dobra odporność na promieniowanie UV
  • Doskonała urabialność
  • Wysoka przyczepność do podłoża
  • Szybka aplikacja
  • Przyczepność do większości materiałów budowlanych
  • Doskonała estetyka i dekoracyjność
  • Oddychająca