SikaDecor®-803 Nature

Modyfikowana polimerem zaprawa cementowa, do reprofilacji podłoża przed zastosowaniem mikrozapraw

SikaDecor®-803 Nature jest dwuskładnikową, modyfikowaną polimerem zaprawą na bazie cementu portlandzkiego zawierającą odpowiednio dobrane kruszywa i domieszki, przeznaczoną do reprofilacji podłoża przed zastosowaniem dekoracyjnych mikrozapraw.

  • Odmierzone ilości składników
  • Łatwość aplikacji
  • Niewielki skurcz