Sika® Schnellmörtel

Szybkowiążąca zaprawa montażowa oraz zaprawa do napraw

Szybkowiążąca zaprawa montażowa oraz zaprawa do napraw. Addiment SCM to gotowa do użycia mieszanka na bazie cementu, która wiąże po dodaniu wody już po kilku minutach. Również w krótkim czasie następuje narastanie wytrzymałości zaprawy i osiągnięcie obciążalności. Zaprawa nie zawiera chlorków lub innych składników sprzyjających korozji.