2016
Kalisz

BALKONY, TARASY, LOGGIE, SCHODY I PRZEJŚCIA ZEWNĘTRZNE, podobnie jak wszystkie inne elementy budynku, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia oraz odpowiedniego utrzymania.
Większość balkonów, tarasów i przejść to elementy żelbetowe, które w przypadku niedostatecznego
zabezpieczenia narażone są na uszkodzenia. Brak odpowiedniej izolacji skutkuje zawilgoceniem konstrukcji balkonu, przemarzaniem w miejscach połączenia ze ścianą i powstawaniem zawilgoceń
i zagrzybień wewnątrz. Opracowane przez Sika wysokiej jakości systemy balkonowe Sika® Balcony stanowią idealne rozwiązanie wymienionych problemów. Systemy zostały dobrane tak, aby spełniać różnorodne wymagania użytkowe i estetyczne. Aplikacja powłokowa umożliwia uzyskanie trwałej
i skutecznej warstwy izolacji przeciwwodnej. Systemy Sika® Balcony stanowią doskonałą alternatywę dla drogich i uciążliwych remontów przeciekających balkonów z posadzkami wykonanymi z płytek. Wersja Sika® Balcony FastCure umożliwia naprawę balkonu w ciągu jednego dnia, co jest znacznym ułatwieniem dla wykonawców oraz minimalizuje uciążliwość remontu dla właścicieli. Sika jako jedyna posiada dla tego typu rozwiązań Europejską Aprobatę Techniczną - przebadana trwałość użytkowa izolacji przeciwwodnej w systemie Sika® Balcony zgodnie z wytycznymi ETAG 005 wynosi 25 lat.

Wymagania projektowe

Podstawowe wymagania projektowe stawiane posadzkom na balkony i tarasy: zabezpieczenie konstrukcji przed przeciekami, odpowiednia trwałość użytkowa, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania (antypoślizgowość), estetyczny, efektowny wygląd, bogata kolorystyka, możliwość wyboru sposobu wykończenia, łatwość aplikacji (możliwość wykonania prac samodzielnie przez inwestora) ekonomiczność rozwiązania, możliwość szybkiego wykonania prac, bezspoinowe wykończenie, łatwość utrzymania w czystości, potwierdzone poprzez wcześniejsze zastosowania parametry użytkowe, wsparcie techniczne.

Rozwiązania Sika

Nowo wybudowany dom jednorodzinny, w którym prace związane z wykonaniem posadzek na schodach
i tarasach Inwestor wykonał samodzielnie, opierając się na wiedzy zaczerpniętej z Kart Informacyjnych oraz od przedstawiciela firmy Sika. Zastosowano systemy Sika® Balcony Standard i Sika® Balcony Premium.

Zastosowane materiały:

Sikafloor®-156
Sikafloor®-416