2015
Olsztyn

Nowa linia tramwajowa w Olsztynie została oddana do użytku w 2015 roku. Torowisko tramwajowe
o łącznej długości 10,5 km jest zabudowane w jezdni i przebiega przez całe miasto.

 

Wymagania projektowe

Nowa linia tramwajowa była niecierpliwie oczekiwana przez mieszkańców Olsztyna. Podstawowym wymaganiem była więc możliwość jak najszybszej realizacji prac na poszczególnych odcinkach
i zapewnienie oczekiwanej przez Inwestora trwałości. Drugim ważnym wymaganiem była odpowiednia ochrona wibroakustyczna otoczenia trasy.

Rozwiązania Sika

Podczas realizacji zastosowano materiały do ciągłego mocowania szyn do aplikacji maszynowej
i prefabrykowane płyty torowe, co pozwoliło na szybkie prowadzenie prac. Płyty prefabrykowane ułożono na matach wibroizolacyjnych  zapewniających ochronę przed wibracjami i hałasem wtórnym. Sprawdzona jakość stosowanych materiałów pozwala oczekiwać długiej trwałości eksploatacyjnej torowiska, zapewnienia wymaganej prędkości poruszania się pojazdów a także zapewnienia komfortu jazdy pasażerom i redukcję wpływu ruchu tramwajowego na otoczenie.

Zastosowane materiały:

Icosit® KC
Sylomer®