2019
Kraków

Przywrócenie blasku najstarszej przeprawie przez Wisłę w Krakowie to nie tylko remont konstrukcji stalowej i odnowa powłoki antykorozyjnej ale także w sensie dosłownym rozświetlenie mostu poprzez montaż iluminacji świetlnej. Most im. Marszałka Józefa Piłsudskiego oddano do użytku w 1933 r.,
w czasie II wojny światowej został częściowo zburzony, a następnie został odbudowany w 1948 roku. Konstrukcja stalowa obiektu została wykonana w Fabryce Maszyn L. Zieleniewskiego założonej w 1804 roku i działającej nieprzerwanie do dziś.

Cały projekt obejmował przebudowę torowiska tramwajowego zarówno na moście jak i w ciągu ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Rollego do ul. Dietla wraz z przebudowa istniejącego układu drogowego, chodników, ścieżek, towarzyszącej infrastruktury technicznej, węzła rozjazdów Krakowska - Dietla - Stradomska oraz przebudowę ul. Dietla na odcinku od ul. Bożego Ciała do ul. Augustiańskiej.

Po zakończeniu prac mieszkańcy Krakowa będą mogli podróżować w komfortowych warunkach, a hałas wzdłuż linii tramwajowej zostanie ograniczony dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiazan technicznych.

Wymagania projektowe

Projekt obejmował przebudowę torowiska tramwajowego o długości około 1,7 km toru pojedynczego, które częściowo zostało dostosowane również do ruchu autobusowego oraz około 0,3 km torowiska na moście. Na całej długości remontowanego odcinka zaprojektowano maty wibroizolacyjne ze spienionego poliuretanu oraz system mocowania ciągłego szyn w płytach prefabrykowanych. Drugą częścią zadania był remont generalny mostu im. Marszałka Piłsudskiego polegający na wymianie płyty pomostowej i części konstrukcji stalowej wraz z wykonaniem nowej izolacji przeciwwodnej i zabezpieczenia antykorozyjnego. Celem remontu było przywrócenie historycznego wyglądu mostu, poprzez dobór odpowiednich technologii i kolorystyki obiektu.

Rozwiązania Sika

Torowisko tramwajowe

Na całej długości przebudowanej trasy tramwajowej zastosowano maty wibroizolacyjne ze spienionego poliuretanu Sylomer® MFSTP zapewniające ochronę przed wibracjami i hałasem wtórnym. Szyny mocowano w systemie ciągłym za pomocą materiału
Icosit® KC 340/45 w betonowych płytach prefabrykowanych o grubości 40 cm. Na moście w konstrukcji torowiska zastosowano płyty prefabrykowane grubości 18 cm, które również ułożono na matach wibroizolacyjnych Sylomer® MFSTP.

Icosit® KC 340/45  jest elastycznym materiałem na bazie poliuretanów o wysokiej sprężystości powrotnej, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, eliminującymi powstawanie prądów błądzących a co za tym idzie korozje elementów stalowych znajdujących się w pobliżu. Icosit® KC 340/45  redukuje hałas i pochłania wibracje. Przeznaczony jest zarówno do aplikacji ręcznej jak i maszynowej.
Do przygotowania podłoży i poprawy przyczepności stosowany jest jednoskładnikowy, gotowy do użycia, chemoutwardzalny, poliuretanowy materiał gruntujący Icosit® KC-330 Primer. W przypadku wilgotnych podłoży lub przy konieczności stosowania na świeżym betonie do gruntowania stosowana jest żywica epoksydowa Sikadur®-53. Całość systemu uzupełniał materiał
Icosit® KC 330 FK
- bezrozpuszczalnikowy, elastyczny, dwuskładnikowy klej na bazie poliuretanów przeznaczony w robotach torowych do przyklejania betonowych, gumowych i innych bloczków komorowych do szyjki szyny.

Remont mostu

Do zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji zastosowano system SikaCor® EG składający się z dwuskładnikowych materiałów powłokowych na bazie kopolimerów epoksydowych i poliuretanowych oraz wypełniaczy metalicznych, o potwierdzonej trwałości. Łącznie na moście przez Wisłę wykonano około 13 tys. m2 powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcje stalowa mostu oczyszczono, wymieniono uszkodzone fragmenty oraz skorodowane nity a następnie zabezpieczono powłoka antykorozyjna w systemie SikaCor® EG. Zastosowano epoksydowa powłokę gruntująca o grubości 120 μm tolerująca gorzej przygotowane powierzchnie Sika Poxicolor® Primer HE NEW, epoksydowa, zawierająca płatki miki żelaza międzywarstwę o grubości 120 μm
SikaCor® EG 1 VHS oraz poliuretanowa powłokę nawierzchniowa SikaCor® EG-5 w kolorze niebieskim (RAL 5023) i o grubości 60 μm. Powłoka zapewnia długotrwała i skuteczna ochronę antykorozyjna zgodnie z wymaganiami projektu w środowisku o kategorii korozyjności C4 i C5 wg PN-EN ISO 12944.

Koryto konstrukcji zabezpieczono powłoka antykorozyjna składającą się z epoksydowej powłoki gruntującej o grubości 150 μm
Sika Poxicolor® Primer HE NEW oraz epoksydowej zawierającą płatki miki żelaza powłoki nawierzchniowej w kolorze niebieskim
(RAL 5023) o grubości 160 μm Sika Poxicolor®. Szczeliny pomiędzy blachami kratownicy wypełniono i uszczelniono materiałem uszczelniającym Sikaflex® PRO-3 o wysokiej odporności mechanicznej.

Betonową płytę pomostowa zagruntowano żywicą epoksydową Sikafloor®-161 i zaizolowano materiałem Sikalastic®-841 ST, dwuskładnikową, elastyczną, bardzo szybko wiążącą, polimocznikową membraną hydroizolacyjną układaną w postaci płynnej metodą natrysku na gorąco. Czas wiązania powłoki w temperaturze +20 °C wynosi od 1 do 2 minut a czas utwardzania 24 godziny, co pozwala na znaczące przyspieszenie prac lub szybkie oddanie obiektu do eksploatacji.

Chodniki obiektu, po zagruntowaniu powierzchni żywica epoksydowa Sikafloor®-161, pokryto materiałem SikaCor® Elastomastic TF chemoutwardzalnym, bezsmołowym i bezrozpuszczalnikowym. dwuskładnikowym materiałem hybrydowy, będącym mieszanką żywic epoksydowej i poliuretanowej i tworzącym warstwę izolacyjno-nawierzchniowa o wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej.


Prace oraz wsparcie techniczne

Prace związane z przebudowa torowiska były utrudnione ze względu na odkrycia archeologiczne w obszarze przebudowywanej ulicy, co powodowało opóźnienia i ciągle zmiany harmonogramu prac i dostaw. Budowa była prowadzona w ścisłym centrum Krakowa (rejon historycznej dzielnicy Kazimierz) co utrudniało organizacje dostaw samochodami ciężarowymi.

Realizacja prac była możliwa dzięki kompatybilnym, sprawdzonym materiałom, doświadczeniu i długoletniej współpracy Sika
z wykonawcami prac. Specjaliści Sika udzielali wsparcia technicznego na wszystkich etapach realizacji inwestycji.

Zastosowane materiały:

Uczestnicy projektu

Właściciel: Gmina Miejska Kraków

Inwestor: Zarząd Dróg Miasta Krakowa

Projekt: M-Tor Projektowanie, Wykonawstwo,
Nadzór Michał Stochniał

Generalny wykonawca: TRAKCJA S.A.

Wykonawca robót mostowych: POLWAR S.A.

Sika Poland: Tomasz Wesołowski, Krzysztof Maciejewski, Krzysztof Śleszycki, Piotr Zuzek