2019
Poznań

Główne założenie projektu to wykonanie torowiska i towarzyszącej mu infrastruktury technicznej
z uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych, uwzględniających m.in. wymagania ochrony akustycznej czyli stosowanie technologii ograniczających drgania, wibracje i hałas, komfortu pasażerów, dostępu do informacji pasażerskiej podawanej w czasie rzeczywistym oraz oczekiwań inwestora w zakresie trwałości rozwiązań oraz niskich kosztów eksploatacji.

Jednym z celów projektu jest poprawa sprawności komunikacyjnej systemu tramwajowego tak aby wzrosła jego konkurencyjność w stosunku do podróży realizowanych środkami transportu indywidualnego.

Wymagania projektowe

Przebudowa konstrukcji torowiska tramwajowego na odcinku od osiedla Lecha do ronda Żegrze o długości 3 km obejmowała budowę nowego torowiska tramwajowego w konstrukcji prefabrykowanej belki wzdłużnej z szyną mocowaną sprężyście. Na całej długości remontowanego odcinka zastosowano system mocowania ciągłego szyn, część płyt układano na wibroizolacyjnych matach ze spienionego poliuretanu.

Rozwiązania Sika

Część płyt żelbetowych torowiska tramwajowego układano na matach wibroizolacyjnych
Sylomer® MFSTP
zapewniających ochronę przed wibracjami i hałasem wtórnym. Szyny w korytach szynowych w płytach prefabrykowanych mocowano w systemie ciągłym za pomocą materiału
Icosit® KC 340/45
.

Icosit® KC 340/45 jest elastycznym materiałem na bazie poliuretanów o wysokiej sprężystości powrotnej, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, eliminującymi powstawanie prądów błądzących a co za tym idzie korozję elementów stalowych znajdujących się w pobliżu.
Icosit® KC 340/45
redukuje hałas wtórny i wibracje. Przeznaczony jest zarówno do aplikacji ręcznej jak
i maszynowej. Do przygotowania podłoży i poprawy przyczepności stosowany jest jednoskładnikowy, gotowy do użycia, chemoutwardzalny, poliuretanowy materiał gruntujący Icosit® KC-330 Primer.

Zastosowane materiały

Uczestnicy projektu

Właściciel:
ZTM Poznań

Inwestor:
Poznańskie Inwestycje
Miejskie Sp. z o. o.

Projekt:
Biuro Projektów Komunikacyjnych Poznań/CONE Warszawa

Generalny Wykonawca:
ZUE S.A. Kraków

Inżynier / Doradca Sika:
Bartosz Gądecki