2019
Poznań

Etap I inwestycji w ramach Projektu Centrum obejmuje przebudowę ul. św. Marcin na odcinku
od ul. Gwarnej do ul. Ratajczaka i zakłada uporządkowanie przestrzeni oraz uspokojenie ruchu samochodowego. W ramach projektu zmodernizowana zostanie sieć tramwajowa, nastąpi zwężenie jezdni i poszerzenie chodników. Wprowadzona zostanie strefa spokojonego ruchu samochodowego oraz powstaną nowe ścieżki rowerowe. Projekt zakłada także wprowadzenie większej ilości zieleni.
W efekcie ul. św. Marcin ma stać się szeroką, nowoczesną aleją spacerową, przyjazną pieszym, miejscem spotkań i wypoczynku.

Wymaganie projektowe

Przebudowa trasy tramwajowej ul. św. Marcin obejmowała budowę torowiska tramwajowego na płycie żelbetowej (z matą wibroizolacyjną pod płytą). Szyny mocowane są w systemie ERS w stalowym korycie połączonym ze zbrojeniem płyty żelbetowej. Przestrzeń pomiędzy szynami została wypełniona kostką betonową ułożoną na zaprawie mineralnej. Zastosowana technologia mocowania szyny w otulinie (ERS) pozwala na realizację niskiej konstrukcji torowiska zapewniając jego trwałość eksploatacyjną
i wytrzymałość, a także redukcję drgań i wpływu ruchu tramwajowego na otoczenie. Rozwiązanie
to zapewnia dobrą izolację elektryczną szyn oraz ograniczenie prac utrzymaniowych.

 

Rozwiązania Sika

Płyty żelbetowe torowiska wykonano na matach wibroizolacyjnych Sylomer® MFSTP zapewniających ochronę przed wibracjami i hałasem wtórnym. Szyny w stalowych korytach mocowano w systemie ciągłym za pomocą materiału Icosit® KC 340/45 przeznaczonym zarówno do aplikacji ręcznej jak
i maszynowej. Icosit® KC 340/45 jest elastycznym, materiałem na bazie poliuretanów o wysokiej sprężystości powrotnej, charakteryzującym się doskonałymi właściwościami izolacyjnymi, eliminującymi powstawanie prądów błądzących a co za tym idzie korozję elementów stalowych znajdujących się
w pobliżu. Kostki betonowe wypełniające przestrzeń pomiędzy szynami układano na zaprawie Sika® FastFix-132, jednoskładnikowej, fabrycznie przygotowanej zaprawie mineralnej o wysokiej wytrzymałości i szybkim wiązaniu ze zminimalizowanym skurczem dzięki kontrolowanej ekspansji.

Zastosowane materiały:

Uczestnicy projektu

Właściciel:
ZTM Poznań (Zarząd Transportu Miejskiego Poznań)

Inwestor:
PiM (Poznańskie Inwestycje Miejskie)

Projekt:
Studio ADS / DAP-MED Projekt

Generalny wykonawca:
BUDIMEX S.A.

Podwykonawca:
TOR-MEL Poznań

Sika Poland:
Bartosz Gądecki