2020
Dolice

Lądowa Farma Wiatrowa Dolice to 19 turbin SG 2.5-114 o mocy jednostkowej 2,5 MW i średnicy łopat wirnika 114 metrów wyprodukowanych przez Siemens Gamesa dla Innogy Renewables Polska.
Łączna moc farmy wiatrowej wynosi 47,5 MW.

Wymagania projektowe

Stalowe konstrukcje turbin wiatrowych na Farmie Wiatrowej w Dolicach posadowione są na żelbetowych fundamentach wykonywanych na placu budowy. W pierwszym etapie prac konieczne było wykonanie podlewek pod płytami podstaw stalowych konstrukcji wież. Pierścienie podstaw mają szerokość 43 cm
i średnicę 15,5 m oraz szerokość 53 cm i średnicę 17 m. Podlew musiał być wykonywany w sposób ciągły, bez przerw, grubość warstwy podlewki wynosiła od 9 do 11 cm.
W drugim etapie prac wykonywane były powłoki ochronne betonu fundamentów narażonych na działanie czynników atmosferycznych na łącznej powierzchni ok. 380 m2 oraz uszczelnienie styków pomiędzy elementami konstrukcji.
 

Rozwiązania Sika

Turbiny wiatrowe pracują w trudnych warunkach a ich konstrukcje podlegają dużym obciążeniom. Podstawowym wymaganiem stawianym materiałom stosowanym podczas ich budowy jest trwałość, skuteczność oraz możliwość szybkiego wykonania prac. Sika opracowała całą gamę materiałów przeznaczonych do stosowania przy budowie i naprawach lądowych i morskich turbin wiatrowych.
Podlewki pod płytami podstaw wież turbin wiatrowych w Dolicach wykonano jednoskładnikową, cementową, szybkowiążącą, rozlewną zaprawą o skompensowanym skurczu i wysokich wytrzymałościach wczesnych i końcowych SikaGrout®-3200. Zaprawa charakteryzuje się szybkim przyrostem wytrzymałości: po 24 godzinach wartość wytrzymałości na ściskanie wynosi około 60 MPa,
a po 7 dniach około 80 MPa. SikaGrout®-3200 posiada certyfikat odporności zmęczeniowej do wykonywania podlewek pod wieże lądowych turbin wiatrowych.
Beton fundamentów zabezpieczono systemem Sikalastic® MTC odpornym na promieniowanie UV, wodoszczelnym i przekrywającym rysy systemem powłokowym. Sikalastic® MTC składa się z materiałów gruntujących przeznaczonych odpowiednio do podłoży stalowych i betonowych: Sikalastic® Metal Primer i Sika® Bonding Primer oraz dwuwarstwowej, wiążącej pod wpływem wilgoci z otoczenia, powłoki ochronnej: warstwa bazowa Sikalastic®-601 BC wzmacniana matą z włókna szklanego Sika® Reemat Premium i warstwa zamykająca Sikalastic®-621 TC (wersja SR w kolorze białym RAL 9016 powłoka wysoko refleksyjna). Wykonane zabezpieczenie już po 10 minutach jest odporne na deszcz a całkowite utwardzenie powłoki następuje po upływie 8 godzin (w temperaturze +20°C). Styki pomiędzy elementami konstrukcji wież uszczelniono sprawdzonym dzięki wieloletnim doświadczeniom, elastycznym materiałem uszczelniającym Sikaflex® PRO-3. Produkt ten zapewnia wodoszczelne wypełnienie o dobrych właściwościach mechanicznych i odporności chemicznej, a także pozostaje elastyczny w szerokim zakresie temperatur. Ma dobrą przyczepność do różnych podłoży i utwardza się bez wydzielania pęcherzyków.
 

Zastosowane materiały:

Uczestnicy projektu

Właściciel / Inwestor:
Innogy Renewables Polska

Generalny wykonawca:
Global Energy

Sika Poland:
Radosław Mitłosz,
Tomasz Wójcik,
Marek Giżewski