Błąd wiadomości
Błąd wiadomości
Błąd wiadomości
Błąd wiadomości
Błąd wiadomości
Błąd wiadomości
Błąd wiadomości
Błąd wiadomości

Kontakt - Pokycia dachowe

Nasi specjaliści udzielą odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30 - 16:30

tel. (0-22) 27-28-940
fprw@pl.sika.com

Regionalni doradcy Sika
Region północno-zachodni
Tomasz Zbyszewski KAM TM Roofing Key Customers tel. 693-305-728
zbyszewski.tomasz@pl.sika.com
Region centralno - wschodni
Aneta Sacharczuk Doradca Techniczno - Handlowy tel. 601-267-422
sacharczuk.aneta@pl.sika.com
Region południowy
Maciej Urbanek Sikaplan Key Product Manager/ Dep. Head TM Roofing Poland tel. 603-863-044
urbanek.maciej@pl.sika.com
Technologie Bitumiczne
Krzysztof Glinka Key Project Manager - Bituminous Sheets tel. 667-580-185
glinka.krzysztof@pl.sika.com
Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży
Maciej Borodzicz Segment Pokrycia dachowe
tel. 601-347-323
borodzicz.maciej@pl.sika.com

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

POZNAJ SWOJE PRAWA