Sikaflex®-591

Uniwersalny uszczelniacz do zastosowań morskich

Sikaflex®-591 jest uszczelniaczem opartym na technologii polimeru zakończonego silanem (STP). Dzięki doskonałej odporności na trudne warunki atmosferyczne na morzu, może być używany w szerokiej gamie zastosowań. Sikaflex®-591 wykracza poza zwykłe normy środowiskowe i bezpieczeństwa i ustanawia nowe standardy ekologiczne. Sikaflex®-591 spełnia wymagania dotyczące rozprzestrzeniania ognia (Kod FTP cz. 5) określone przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO).  

  • Aprobowany przez IMO
  • Wykracza poza standardy EH&S
  • Wolny od izocyjanianów, rozpuszczalników, PVC, ftalanów i katalizatorów cynowych
  • Wysokoelastyczny
  • Doskonała stabilność pogodowa
  • Bardzo dobre właściwości aplikacyjne i łatwe wygładzanie
  • Dobra przyczepność do szerokiego zakresu podłoży stosowanych w przemyśle morskim