Systemy podłóg pływających Sikafloor® Marine składają się z warstwy wełny mineralnej, na którą nakłada się niepalną masę lub płyty stalowe bądź aluminiowe. Takie połączenie zapewnia maksymalne tłumienie hałasupodnosząc poziom komfortu dla załogi przebywającej na pokładzie statku.

Podłogi pływające dla przemysłu stoczniowego

Podłogi pływające dla przemysłu stoczniowego

Podłogi pływające Sikafloor® Marine

Podłogi pływające Sika z izolacją akustyczną i ochroną przeciwpożarową

Pływające podłogi Sika są najlepszym rozwiązaniem pozwalającym osiągnąć najwyższy poziom komfortu, izolacji akustycznej i ochrony przeciwpożarowej. Są dostępne w wielu połączeniach, a niektóre z nich pozwalają obniżyć poziom hałasu o 61 dB, co czyni je wyjątkowymi na rynku.

Stanowią połączenie wełny mineralnej z zaprawą morską lub materiałem wiskoelastycznym. Duża liczba systemów podłóg pływających ma kategorię A-60 wg IMO.

Application on a marine deck of a Sikafloor Marine product

Rekomendowane produkty dla podłóg pływających