Enduro Fibre HPP 50mm

Syntetyczne makrowłókna do zbrojenia betonu

Syntetyczne makrowłókna Enduro Fibre HPP 50mm zostały zaprojektowane specjalnie z przeznaczeniem jako zbrojenie konstrukcyjne betonu i innych mieszanek na bazie cementu. Włókna Enduro Fibre HPP 50mm nie ulegają korozji i mogą być rozpatrywane dla wielu zastosowań jako alternatywa w stosunku do tradycyjnego zbrojenia siatkami stalowymi oraz do włókien stalowych. Specjalnie dobrany kształt włókien umożliwia bardziej efektywne zakotwienie ich w betonie, dzięki czemu zwiększa się odporność betonu na zarysowania pojawiające się np. podczas rozformowywania elementu prefabrykowanego.

Dodatek włókien Enduro Fibre HPP 50mm do betonu powoduje zmianę cech betonu, które można scharakteryzować następującymi własnościami:
 • zwiększeniem wytrzymałości betonu na zginanie,
 • zdolnością do pochłaniania znacznych ilości energii (mechanicznej i termicznej),
 • wzrostem wytrzymałości zmęczeniowej,
 • polepszeniem własności przenoszenia skurczu i pracy betonu po zarysowaniu,
 • redukcją uszkodzeń krawędzi posadzek oraz elementów prefabrykowanych (w czasie transportu),
 • wzrostem odporności ogniowej.
    Włókna Enduro Fibre HPP 50mm charakteryzują się następującymi właściwościami:
 • są lekkie, ich gęstość 0,91 kg/dm3 sprawia, iż objętościowo jest ich duża ilość w 1 m3 betonu (1 kg włókien zawiera ponad 25 000 szt.)
 • nie absorbują wody z betonu,
 • wykazują niska przewodność cieplną,
 • wykazują niską przewodność elektryczną,
 • są obojętne na wpływy pola magnetycznego,
 • nie korodują,
 • są chemicznie obojętne oraz odporne na alkalia i sole rozmrażające,
 • są bezpieczne (nie niszczą opon samochodowych i wózków widłowych) oraz wygodne w stosowaniu,
 • zmniejszają zużycie pomp i węzy do betonu w porównaniu do włókien stalowych.