Sikasil® SG-500

Wysokiej jakości, dwukomponentowy klej do szklenia strukturalnego

Sikasil® SG-500 jest dwuskładnikowym, wysokomodułowym, neutralnie utwardzalnym, silikonowym klejem konstrukcyjnym. Stosowany jest głównie do szklenia strukturalnego. Sikasil® SG-500 w kolorze czarnym jest zgodny z EOTA ETAG 002 i oznakowany symbolem CE.  

  • Doskonała odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
  • Uznany przez SNJF-VEC (kod produktu: 2433)
  • Klasa odporności ogniowej B1 (DIN 4102-1)
Sikasil® SG-500, czarny
  • Spełnia wymagania EOTA ETAG 002
    (posiada ETA), EN 15434 i ASTM C 1184
  • Szczeliwo konstrukcyjne do stosowania w zestawach do szklenia strukturalnego zgodnie z ETAG 002 Cz.1 Edycja listopad1999 (poprawione w marcu 2012) używane jako EAD, ETA-03/0038 wydane przez jednostkę oceny technicznej Deutsches Institut für Bautechnik, Deklaracja Właściwości Użytkowych 15754339, poświadczona przez jednostkę certyfikującą 0757, certyfikat stałości właściwości użytkowych 0757-CPR-596-7110761-4-4, opatrzony znakiem CE
  • Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie dla obciążeń dynamicznych:
    σdes = 0.14 MPa (ETA)