Komponenty budynku

Wsparcie techniczne dla naszych klientów jest zawsze priorytetem dla frmy Sika.

Nie tylko dostarczamy nasze niezawodne i certyfkowane produkty, ale także umożliwiamy naszym klientom korzystanie z produktów Sika w profesjonalny sposób. Obejmuje to również staranne opracowane procedury wykonawcze z jasnym podziałem obowiązków i zadań w przypadku projektów elewacji. Szkolenie i zdobywanie wiedzy jest niezbędnym flarem udanej realizacji projektu. Aby to osiągnąć, stworzyliśmy nowoczesne narzędzia cyfrowe. Ponadto praca w branży budowlanej staje się coraz bardziej wymagająca. Mając na uwadze zastosowanie nowych materiałów, bardziej rygorystyczne przepisy budowlane oraz coraz większe oddzielenie planowania i realizacji w zglobalizowanej gospodarce, w ramach programu BONDING EXCELLENCE Sika reaguje na stale rosnącą złożoność zadań w branży budowlanej.

Program BONDING EXCELLENCE obejmuje rozmaite, czasem bardzo subtelne aspekty projektu strukturalnie klejonej elewacji i skupia je w zaawansowanym, łatwym w obsłudze portalu internetowym. W ten sposób złożony projekt, od planowania do wdrożenia przez zespół wielu frm, staje się łatwym do zarządzania i dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem. Taka profesjonalna realizacja projektu przyczynia się do budowania zaufania do naszych wspólnych partnerów biznesowych, zarówno właścicieli budynków, jak i architektów.

Wykonawca BONDING EXCELLENCE PLATINUM od kilku lat wykazuje ciągłość w zakresie zarządzania jakością i relacji biznesowych.

Firma stawia na najwyższą jakość. Zarówno kierownictwo, jak i pracownicy są w pełni zaangażowani w podejmowanie odpowiednich kroków w celu ciągłej poprawy jakości procesu produkcyjnego i produktu końcowego. Regularne audyty przeprowadzane przez Sika mają na celu sprawdzenie, czy nabyta wiedza znalazła odzwierciedlenie w projektach elewacji. Audyty te stanowią integralną część programu BONDING EXCELLENCE. Korzyści oferowane przez Sika to zaawansowana obsługa techniczna i przedłużone gwarancje.
I co również ważne z dumą promujemy naszych wykonawców BONDING EXCELLENCE PLATINUM wśród projektantów i inwestorów.

Wykonawcy są szkoleni przez Sika w zakresie użytkowania i stosowania naszych produktów.

Podczas sesji szkoleniowych poruszane są ważne aspekty dotyczące skutecznego klejenia, takie jak wstępne przygotowanie powierzchni, prawidłowe zastosowanie produktu i system kontroli jakości. Na wniosek klienta Sika przeprowadza audyty fabryczne.
 

Zalety portalu BONDING EXCELLENCE:

Wzrost wydajności w zakresie obsługi projektów szklanych konstrukcji elewacyjnych

Proste zarządzanie realizacją projektu elewacji dzięki BONDING EXCELLENCE

Kompleksowe szkolenie techniczne dla pracowników zaangażowanych w procesy

Zwiększona świadomość znaczenia jakości w zespołach pracowników

Pewne bezpieczeństwo gotowych produktów szklanych i elewacyjnych

Wprowadzamy nowy profesjonalny standard elewacji ze szkła konstrukcyjnego

"Jeżeli profesjonalny użytkownik produktów Sika zawsze robi więcej niż oczekujemy, czy nie było by w porządku, gdyby oczekiwał większych korzyści od Sika? W to wierzymy i w odpowiedzi na to firma Sika stworzyła dwa różne programy, dzięki którym projekty elewacji naszych klientów są jeszcze bardziej profesjonalne. "