Sikasil® IG-25 HM Plus

Dwukomponentowy uszczelniacz wtórny do szyb zespolonych wypełnionych powietrzem lub gazem obojętnym.

Sikasil® IG-25 HM Plus jest dwukomponentowym, neutralnie utwardzalnym wtórnym uszczelniaczem szyb zespolonych posiadającym funkcję strukturalną. Dzięki jego wysokiemu modułowi przy krótkim wydłużeniu jest w szczególności przeznaczony do uszczelniania szyb zespolonych wypełnionych powietrzem lub gazem szlachetnym. Jest zgodny z EOTA ETAG 002 i opatrzony znakiem CE.  

  • Spełnia wymagania normy EN 1279-4,
    EOTA ETAG 002 (posiada ETA) i EN 15434 jak również ASTM C 1184 i ASTM C 1369
  • Szczeliwo strukturalne zgodne z ETAG 002 Część 1 Wydanie listopad 1999 (Poprawione marzec 2012) używane jako EAD, ETA-11/0391 wydane przez Jednostkę Oceny Technicznej Österreichisches Institut für Bautetchnik, Deklaracja właściwości użytkowych 70119976, certyfikowana przez notyfikowaną jednostkę 0757, certyfikat stałości właściwości użytkowych 0757-CPR-596-7110761-6-2, opatrzony oznakowaniem CE
  • Projektowa wytrzymałość na rozciąganie dla obc. dynamicznych: σdes = 0.19 MPa (ETA)
  • Uznany przez CEKAL i SNJF VI-VEC (kod produktu: 2968)
  • Doskonała odporność na UV czynniki pogodowe