Motoryzacyjny rynek wtórny

Części z tworzyw sztucznych można znaleźć w pojazdach takich jak

▪ Maszyny budowlane.
▪ Pojazdy specjalnego przeznaczenia (straż graniczna, policja).
▪ Lekkie pojazdy budowlane.
▪ Samochody wyścigowe.

Typowe materiały to PMMA (polimetakrylan metylu) i PC (poliwęglan). W procesie produkcyjnym wiele arkuszy poliwęglanu jest powlekanych odporną na zarysowania powłoką. W przeciwieństwie do standardowego szkła typu foat, części z tworzywa sztucznego mają znacznie wyższy współczynnik rozszerzalności cieplnej, co powoduje większe przemieszczanie (rozszerzanie
i kurczenie się szyby).
Ponadto części z tworzyw sztucznych nie mają ceramicznej powłoki typowej dla szklanych szyb przednich, co zapewnia ochronę przed promieniowaniem UV dla ścieżki kleju. Z tych powodów, podczas łączenia części z tworzywa sztucznego należy przestrzegać następujących zasad.

Szyby ze szkła organicznego

Obróbka wstępna PC lub PMMA – jeśli występuje nieznana powłoka, powierzchnię należy przed klejeniem przetestować (skontaktować się z Sika), w przeciwnym razie postępować następująco:

Krok 1
Zeszlifować powierzchnię klejenia tarczą ścierną Usunąć powłokę
odporną na
zarysowania.
Krok 2 Usunąć pył

Uwaga: Używać tylko niezaolejonego sprężonego powietrza lub oczyścić powierzchnię, używając Sika®Cleaner G + P i osuszyć czystym ręcznikiem papierowym.
Oczyścić powierzchnię z
pyłu.
Krok 3
Nałożyć Sika® Primer-207. Poczekać na odparowanie przez 10 minut. Oczyścić i zagruntować
powierzchnię.
Krok 4 Nakładanie Sikafex®-223. Grubość warstwy zgodnie z tabelą poniżej.

Sikafex®-223 PowerCure można stosować, gdy wymagane jest szybkie utwardzanie.
Klejenie.

 

Sika® Primer-207 musi być stosowany do klejenia części z tworzyw sztucznych. Klejenie bez czarnego podkładu nie jest możliwe.

 

Klej

Ze względu na wysoką rozszerzalność cieplną należy zastosować klej/uszczelniacz o niskim module sprężystości. Klej kompensuje przemieszczenia, a element może się rozszerzać bez powodowania zbyt dużego naprężenia. Standardowy klej do szyb jest zwykle zbyt sztywny i podczas długotrwałej eksploatacji może dojść do oderwania. Utwardzanie powinno odbywać się w kontrolowanych, ponieważ na przykład zmiana temperatury na zewnątrz w zimie może zmniejszyć wielkość części i zwiększyć ryzyko oderwania
w wyższej temperaturze.

Należy nałożyć wąską i wysoką trójkątną ścieżkę oraz zapewnić co najmniej 5 mm grubości po dociśnięciu. Jeśli ścieżka zostanie zbyt mocno ściśnięta, straci swoje właściwości sprężyste i nie będzie kompensować rozszerzalności cieplnej.
W przypadku elementów klejonych elastycznie zalecany jest następujący klej:

  • Sikaflex®-223
  • Sikaflex®-223 PowerCure (do przyspieszonego utwardzania)

Warunki otoczenia i bezpieczny czas gotowości do jazdy

Części z tworzywa sztucznego mają bardzo wysoki współczynnik rozszerzalności cieplnej, co oznacza, że przy każdym stopniu zmiany temperatury zmienia się rozmiar części z tworzywa. Dlatego montaż i utwardzanie należy przeprowadzić w zakresie temperatur 15–25°C.

Uwagi

Wszelkie twarde powłoki zapobiegające zarysowaniom mogą być trudne do usunięcia. Usunięcie powłoki powoduje uszkodzenie pierwotnej konstrukcji i ochrony tworzywa sztucznego. Nakładanie podkładu i klejów (rozpuszczalniki, plastyfkatory) i naprężenia (wewnętrzne/ zewnętrzne) mogą prowadzić do ESC (środowiskowe pękanie naprężeniowe), jak w przypadku niechronionych części
z tworzyw sztucznych.

Użycie kleju o niskim module sprężystości może odbiegać od specyfikacji samochodu (jeśli jest zaprojektowany ze szkłem mineralnym i klejem o uniwersalnym module) i musi być świadomość odstępstwa od specyfikacji OE. Należy wziąć pod uwagę,
że konstrukcja nadwozia jest obliczana na podstawie jego standardowego projektu. W przypadku zastąpienia szkła mineralnego częściami organicznymi nie można już będzie zagwarantować sztywności nadwozia. (Np. samochód policyjny lub podobne zastosowania) Na przykład komfort jazdy lub zachowanie podczas wypadku (przewrócenia) mogą być różne, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca.

Sikafex®-223 jest zalecany do trwałego klejenia organicznych szyb przednich. Klej ten ma niski moduł sprężystości (jest miękki)
i może wytrzymać rozszerzalność cieplną przedniej szyby bez powodowania przeciążenia mechanicznego. Ponieważ PMMA jest szczególnie podatny na pękanie naprężeniowe, szyby przednie powinny pozostać płaskie podczas klejenia. W razie klejenia szyb
PC lub PMMA o wymiarach większych niż określone, przed rozpoczęciem pracy należy się skontaktować z frmą Sika.

Zmiany temperatury podczas utwardzania mogą powodować obciążenia i zwiększać ryzyko oderwania.
Osłony silnika (Porsche, Ferrari itp.) są bardzo wymagające podczas klejenia, ponieważ wysokie temperatury powodują duże zmiany
wymiarów.

Ochrona przed promieniami UV

W zależności od rodzaju szkła organicznego zapewniona jest ochrona przed promieniowaniem UV, lecz nie we wszystkich przypadkach. Aby zapewnić trwałe połączenie, przezroczyste szyby muszą mieć ochronę powierzchniową przed promieniowaniem UV. Taśma ochronna Sika UV Shielding Tape lub listwy nakładkowe mogą być stosowane w przypadkach, gdy ochrona nie jest zapewniona. Sika Primer (i większość podkładów do szyb innych producentów) są materiałami organicznymi i zostaną zniszczone przez promieniowanie UV w bardzo krótkim czasie i dlatego nie zapewniają trwałej ochrony.
Wszelkie twarde powłoki zapobiegające zarysowaniom mogą być trudne do usunięcia. Usunięcie powłoki powoduje uszkodzenie pierwotnej konstrukcji i ochrony tworzywa sztucznego. Nakładanie podkładu i klejów (rozpuszczalniki, plastyfkatory) i naprężenia (wewnętrzne/zewnętrzne) mogą prowadzić do ESC (środowiskowe pękanie naprężeniowe), jak w przypadku niechronionych części
z tworzyw sztucznych.

Możliwe rozwiązania:

▪ Odpowiedni kolor nadruku
▪ Ochronne nieprzezroczyste wykończenie metalowe lub tworzywowe
▪ Taśma ochronna Sika UV Shielding Tape

Bez takiej ochrony Sika® Primer-207 ostatecznie odspoi się od organicznej przedniej szyby. Dokładny czas do wystąpienia uszkodzenia zależy w dużej mierze od pogody, jakości materiału syntetycznego i ogólnego obciążenia.
*Dostępność zależy od lokalnej organizacji Sika. 

Alternatywy

Podłoże Proces
Stary PU Odciąć stary poliuretan

Sika® Cleaner G+P

Opcjonalnie Sika®Aktivator-309 P
Lakier

SSika® Cleaner G+P

Sika®Primer-207 lub Sika®Aktivator-309 P

Świeży lakier Włóknina ścierna

Sika® Cleaner G+P

Sika® Primer-207 lub Sika®Aktivator-309 P
FRP Włoknina ścierna

Sika® Cleaner G+P

Sika® Primer-207
Usuwanie korozji Sika® Primer-207