Motoryzacyjny rynek wtórny

Metoda całkowitego usunięcia jest alternatywą dla metody całkowitego wycinania. Całkowite usunięcie kleju wymaga usunięcia istniejącego materiału aż do ramy. Podczas całkowitego usuwania otwór należy oczyścić ze wszystkich produktów i materiałów innych niż czysta powierzchnia podłoża i oryginalny lakier.

Metodę należy stosować, gdy:

▪ Otwór został z jakiegokolwiek powodu ponownie pomalowany (np. obróbka antykorozyjna w warsztacie)
▪ Otwór jest uszkodzony i zostanie przemalowany
▪ Istniejący klej poliuretanowy nie przylega dobrze lub jest zdegradowany
▪ Wcześniej zastosowano niewłaściwy produkt (np. butyl, silikon)

Scuff the paint on the aperture to remove the clear coat
  • Po odsłonięciu oryginalnego lakieru ostrożnie zetrzeć lakier na podszybiu, aby usunąć przezroczystą powłokę nawierzchniową. Należy uważać, aby nie usunąć powłoki kataforetycznej i powłoki fosforanowej, które znajdują się pod podkładem fabrycznym
Cleaning the area with Sika Cleaner G+P

▪ Oczyść powierzchnię za pomocą Sika® Cleaner G+P
▪ Przed kontynuowaniem upewnić się, że powierzchnia jest sucha i czysta