Sika® Primer-207

Czarny podkład rozpuszczalnikowy do różnych podłoży

Sika® Primer-207 jest rozpuszczalnikowym, czarnym podkładem, który w reakcji z wilgocią tworzy cienką powłokę. Powłoka ta pełni rolę łącznika pomiędzy podłożami i klejami. Sika® Primer-207 został specjalnie opracowany jako preparat przygotowujący powierzchnie przed aplikacją jednoskładnikowych poliuretanów Sika. Podkład może zapewnić doskonałą przyczepność na wielu podłożach bez konieczności wstępnej fazy aktywowania. W ograniczonym przedziale czasowym Sika® Primer-207 fluoryzuje w długich falach UV co jest przydatne przy kontroli procesów produkcyjnych.  

Ten podkład może zapewniać doskonałą przyczepność bez wstępnej aktywacji na wielu powierzchniach. Zaletą Sika Primer-207 jest krótki czas schnięcia i szybkie budowanie przyczepności. SikaPrimer-207 posiada właściwości fluorescencji pod wpływem długofalowego światła UV.