Sikasil® IG-25

Odporny na UV uszczelniacz do szyb zespolonych.

  • Spełnia wymagania EN 1279, EOTA ETAG 002 i EN 15434
  • Uznany przez CEKAL i SNJF VI-VEC
  • European Technical Approval (ETA) na bazie ETAG 002, DoP 20708173
  • certified by Factory Production Control Body 0757, certificate 0757-CPD-596-06-002 R1e
  • Oznakowanie CE