Sikaflex PRO-3 Purform® jest odpowiedzią na przyszłe wyzwania dzięki poliuretanowej technologii Sika Purform®. Technologia Sikaflex® PRO-3 Purform® zapewnia doskonałe właściwości mechaniczne oraz dobrą przyczepność, wyjątkową odporność na warunki atmosferyczne i wysoką odporność chemiczną,
a także wiele innych zalet, zapewniając trwałe uszczelnienie szczelin w posadzkach i konstrukcjach inżynierii lądowej. Sikaflex® PRO-3 Purform® został tak zaprojektowany, aby zapewnić odpowiednią równowagę pozwalającą na uzyskanie wyjątkowych efektów w zakresie aplikacji, właściwości użytkowych i trwałości.

Kliknij na żółte punkty w poniższej układance, aby uzyskać więcej informacji o Sikaflex PRO-3 Purform®

1. Technologia poliuretanowa Purform

Sika Purform® Technology opiera się na mocnych stronach poliuretanu i daje naszym inżynierom narzędzia do tworzenia nowych produktów Sikaflex®
o doskonałych właściwościach użytkowych i bardzo niskiej zawartości monomerycznego diizocyjanianu.

Sikaflex® PRO-3 Purform® jest najnowocześniejszym uszczelniaczem nowej generacji przeznaczonym do posadzek i konstrukcji inżynierskich,
o odpowiednio dobranych właściwościach zapewniających najlepsze efekty, dzięki zaletom i korzyściom wynikającym z zastosowania technologii Purform®.

Sikaflex® PRO-3 Purform® zadziwia i szybszym utwardzaniem i zwiększoną trwałością, dodatkowo nie powoduje powstawania plam, charakteryzuje się większą kompatybilnością z podłożem i bardzo niską zawartością monomerycznego diizocyjanianu.

Purform polyurethane technology

2. Zastosowania

Sikaflex® PRO-3 Purform® jest teraz materiałem pierwszego wyboru pod względem właściwości użytkowych, jakości i trwałości. Sikaflex® PRO-3 Purform® może być stosowany do wypełniania i uszczelniania szczelin na parkingach, w oczyszczalniach ścieków, magazynach, halach produkcyjnych,
a także w pomieszczeniach czystych ze względu na bardzo niską emisję.

Oprócz przenoszenia przemieszczeń, szczeliny te mogą być narażone na działanie czynników atmosferycznych, oddziaływania mechaniczne
i chemiczne.

3. Właściwości aplikacyjne

Sikaflex® PRO-3 Purform® ma wyjątkowe właściwości aplikacyjne, niezbędne do wydajnej pracy i wykończenia zapewniającego dobry wygląd szczelin. Fachowcy korzystający
z Sikaflex® PRO-3 Purform® doceniają jego zalety:

 • Łatwą i szybką aplikację dzięki niewielkiej sile nacisku.
 • Odporność na spływanie, dzięki czemu uszczelniacz pozostaje w miejscu nałożenia.
 • Niewielkie straty, co oznacza mniej bałaganu i ogranicza czas sprzątania.
 • Dobrą strukturę i nieklejące powierzchnie, co ułatwia obróbkę i uzyskanie atrakcyjnego wizualnie wykończenia powierzchni.
 • Słaby zapach i bardzo niską emisję LZO, dzięki czemu można go bezpiecznie stosować w pomieszczeniach zamkniętych.

4. Właściwości mechaniczne

Trwałe i niezawodne uszczelnienie zazwyczaj nie jest efektem użycia produktu o najwyższej odporności chemicznej, odporności na promieniowanie UV lub zdolności do przenoszenia przemieszczeń. Ogólnie rzecz biorąc, najlepsze rezultaty osiągane są przez zastosowanie produktów, które zapewniają najlepszy kompromis pomiędzy łatwością aplikacji, właściwościami użytkowymi i trwałością!

Sikaflex® PRO-3 Purform® charakteryzuje się wyjątkową równowagą właściwości, która może zapewnić niezbędną kompensację przemieszczeń przy zachowaniu doskonałych właściwości mechanicznych, odporności na warunki atmosferyczne i substancje chemiczne, a także dobrą kompatybilność z podłożem, i bardzo niską emisję.

 • Zdolność przenoszenia przemieszczeń: ± 50% (ASTM C 719) i klasa 25 HM (ISO 11600)
 • Odporność na warunki atmosferyczne: 10 cykli (ISO 19862), brak widocznych pęknięć po 5000 godzinach QUV
 • Wysoka odporność na propagację rozdarcia: ~9 N/mm (ISO 34)
 • Doskonała kompatybilność: nie pozostawia plam na wielu kamieniach naturalnych
 • Wysoka odporność chemiczna: paliwa i ciekłe substancje chemiczne
  (DIN EN 14178-6)
 • Certyfikacja zewnętrzna prowadzona przez uznane jednostki badawcze:
  EN 15651-4, EN 14188-2, ASTM C920 ITP.
 • Najmniejsze oddziaływanie: bardzo niska zawartość monomeru, przyszłościowe rozwiązanie. Certyfikaty EHS, EC1PLUS, A+, M1.

5. Odporność chemiczna

Materiały stosowane do uszczelniania posadzek są narażone na działanie substancji chemicznych. Przykłady:

 • Wycieki z pojazdów takich substancji jak paliwa i oleje.
 • Środki czystości i produkty do dezynfekcji na bazie mydła lub silnie kwaśne lub zasadowe ciecze, a nawet rozpuszczalniki.
 • Kwasy organiczne po wielu nieznanych reakcjach chemicznych
  w oczyszczalniach ścieków.

Sikaflex PRO-3 Purform® jest odporny na nie wszystkie!

Istnieje kilka metod określania wpływu substancji chemicznych na materiały uszczelniające, jednak uznaje się, że metoda badawcza opisana w normie
EN 14187-6 daje kompletne i realistyczne wyniki. Podczas badań, próbki typu H (podłoże-uszczelniacz-podłoże) są zanurzane w określonych cieczach testowych na określony czas, a następnie rozciągane do 100%.

Próbki muszą zachowywać swoją funkcję, pozostać elastyczne i nie mogą ulec uszkodzeniu w sposób adhezyjny lub kohezyjny. Szczeliny są systemem składającym się z podłoża i uszczelniacza, dlatego system ten musi być oceniany łącznie jako całość. Pełny obraz wyników badań wg EN 14187-6 pokazuje, że Sikaflex® PRO-3 Purform® charakteryzuje się doskonałą odpornością chemiczną niezbędną w wielu zastosowaniach i obszarach użytkowania.

6. Odporność na warunki atmosferyczne

Materiały uszczelniające muszą w bezpieczny sposób kompensować przewidywane przemieszczenia szczeliny, będąc jednocześnie cyklicznie narażone na działanie czynników atmosferycznych, wiatru, deszczu, śniegu
i lodu, wysokich i niskich temperatur, promieniowania UV oraz innych szczególnych czynników środowiskowych, takich jak sole morskie czy zanieczyszczenia przemysłowe, itp. Wszystko to ma wpływ na trwałość uszczelniacza w trakcie eksploatacji w miarę jego starzenia się.

Uszczelnienie szczelin za pomocą Sikaflex® PRO-3 Purform® jest niezawodne
i trwałe dzięki sprawdzonej technologii poliuretanowej Sikaflex®, teraz dodatkowo udoskonalonej dzięki technologii Purform®.

Uszczelniacze poliuretanowe Sikaflex® pozostają trwale elastyczne i nie twardnieją, nawet po wielu latach eksploatacji. Inne technologie uszczelniania mają tendencję do dalszego twardnienia po utwardzeniu, co ostatecznie sprawia, że są one twarde i mniej elastyczne, a więc podatne na uszkodzenia. Poliuretan Sikaflex® Purform® składa się z nowych prepolimerów Purform®, co oznacza, że nowa generacja Sikaflex® PRO-3 Purform® charakteryzuje się doskonałymi parametrami i długoterminową stabilnością nawet w warunkach wysokich temperatur i przy dużej wilgotności.

Firma Sika wkłada wiele wysiłku aby dostarczać niezawodne i trwałe rozwiązania oraz rygorystycznie bada swoje produkty. Przykładowo prowadzimy długoterminowe badania mechaniczne po przechowywaniu produktów w najbardziej niekorzystnych warunkach, jak również wykonujemy cykliczne rozciąganie i ściskanie wraz z naświetlaniem promieniami UV oraz wiele innych badań.

7. Zrównoważony rozwój

W firmie Sika niezawodne i trwałe materiały uszczelniające reprezentują idee zrównoważonego rozwoju w działaniu, co produkty poliuretanowe Sikaflex® udowadniają już od wielu dziesięcioleci. Zakłócenia, nakład pracy i koszty związane z naprawą szkód spowodowanych przez wodę przedostającą się przez szczeliny kłócą się z ideą zrównoważonego rozwoju.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo klientów, dążymy do zmniejszenia ilości szkodliwych substancji chemicznych w naszych produktach. Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę, że takie narażenie podczas uszczelniania szczelin jest minimalne, zastosowanie poliuretanu Sikaflex Purform® pozwala nam jeszcze bardziej zmniejszyć je zachowując doskonałe parametry użytkowe.

Sikaflex® PRO-3 Purform® spełnia najsurowsze wymagania emisji LZO (EC1PLUS, A+, M1), nie zawiera rozpuszczalników, a zawartość monomerycznych diizocyjanianów jest znacznie niższa od limitów określonych w rozporządzeniu REACH, które będą obowiązywać od 2023 roku.

Mniejszy wpływ, większe zrównoważenie  

8. Certyfikaty

Certificate logo

Sikaflex® PRO-3 Purform® znajduje się w projektach i specyfikacjach, Architekci, projektanci i inżynierowie rozumieją wymagania swoich klientów dotyczące właściwości użytkowych i trwałości. Dla tych osób liczą się dowody, czyli produkty posiadające wszystkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty zgodności z odpowiednimi normami, a także łatwy dostęp do fachowego wsparcia technicznego i referencji, takie jakie oferuje Sika.

Sikaflex® PRO-3 Purform® posiada wiele certyfikatów dopuszczenia i spełnia wymagania wszystkich istotnych norm. Sika zapewnia również wsparcie techniczne, jakie mogą zapewnić tylko firmy globalne, oferując wsparcie zarówno lokalnych jaki i korporacyjnych ekspertów oraz laboratoriów badawczych, aby znaleźć najlepsze rozwiązania, w oparciu o wieloletnie doświadczenia w dziedzinie uszczelnień.

EN

 • Klasyfikacja: EN 15651-1,
  25 F HM EXT-INT CC
 • Klasyfikacja: EN 15651-4,
  PW 25 HM EXT-INT CC
 • Szczeliny posadzkowe: EN 14188-2
 • Substancje chemiczne: EN 14187-6

ISO

 • Klasyfikacja: ISO 11600, 25 HM
 • Szczeliny posadzkowe: ISO 11618
 • Trwałość: ISO 19862
 • Plamienie: ISO 16938-1
 • Odgazowywanie: ISO 14644-15/VDI 2083 – ACCm klasa -4,5/-6,8
 • Właściwości biologiczne: ISO 846/VDI 2083-18

ASTM

 • Klasyfikacja: ASTM C920, klasa 50
 • Plamienie: ASTM C1248-4

VOC

 • EC1PLUS, A+, M1, LEED v4 i brak zawartości rozpuszczalników

9. Referencje

Referencje i studia przypadków z całego świata dają pewność, że Sikaflex® PRO-3 Purform® zapewni dokładnie to, co obiecuje.

Dowiedz się więcej o Sikaflex® PRO-3 Purform®