Kliknij na poniższe narzędzie, aby dowiedzieć się więcej o właściwościach nowego materiału Sikaflex®-11 FC

1. Faworyt od ponad 50 lat.

Sikaflex®-11 FC 50 year anniversary balloon with tool shelf
Sikaflex®-11 FC jest dla wielu fachowców ulubionym produktem do uszczelniania i klejenia od ponad 50 lat.

Sikaflex® -11 FC jest sprzedawany na całym świecie w ponad 100 krajach i stosowany w projektach każdej wielkości.

Nowy Sikaflex® -11 FC Purform® bazuje na tym dziedzictwie i zapewnia jego kontynuację.

 

 

 

 

 

 

2. Technologia, która trwa

Worker man applying Sikaflex® joint sealant at concrete building joint

Sikaflex®-11 FC  swoją wszechstronność zawdzięcza technologii, z której jest wykonany: poliuretanowi!

Poliuretan charakteryzuje się najlepszą równowagą właściwości w zakresie uszczelniania i klejenia
w budownictwie.

Na trwałe i mocne połączenie lub szczelną szczelinę składają się takie właściwości jak przyczepność, wytrzymałość, elastyczność, odporność chemiczna, odporność na promieniowanie UV, odporność na rozdzieranie i wiele innych.

Dzięki unikalnej mikrostrukturze poliuretanu, składającej się z sieci polimerowej z twardymi i miękkimi elementami, poliuretan może w najlepszy sposób spełnić wszystkie te wymagania.

Inne materiały, takie jak STP/MS, akryle lub silikony, mogą mieć określone zalety, ale ogólnie rzecz biorąc, trwałe uszczelnianie i klejenie zapewnia tylko poliuretan.

3. Najnowsza generacja poliuretanu

Illustration of Sika Purform® polyurethane technology close up spirals

Sikaflex® -11 FC Purform® jest wykonany z poliuretanu najnowszej generacji.
Nazwa Purform® pochodzi od słów „Pure” (czysty), „Polyurethane” (poliuretan) i „Performance” (właściwości użytkowe). Purform® bazuje na podstawowych właściwościach poliuretanu i daje nam kontrolę nad tworzeniem doskonałych i czystych prepolimerów. Te nowe składniki stanowią zasadniczą część nowych produktów Sikaflex® o bardzo niskiej zawartości monomerycznego diizocyjanianiu.

Dzięki swojej prostocie, doskonałości i czystości, poliuretan Purform® dał naszym inżynierach możliwość opracowania wielofunkcyjnego produktu do uszczelniania i klejenia nowej generacji: Sikaflex® -11 FC Purform®.

Sikaflex® -11 FC Purform® imponuje szybszym utwardzaniem, zwiększoną trwałością i mniejszą zawartością monomerycznego diizocyjanianu w porównaniu ze swoim poprzednikiem Sikaflex® -11 FC+.

4. Zaufaj danym technicznym

Close up of Sikaflex® 11-FC Purform® primer sample in lab testing with tool
Informacje techniczne Sikaflex® -11 FC Purform®

Sikaflex®-11 FC to jednoskładnikowy, utwardzany wilgocią, elastyczny klej i uszczelniacz poliuretanowy.

 • Czas naskórkowania: ~50 min (23°C, 50% w.w.)
 • Szybkość utwardzania: ~4 mm na 24 godziny (23°C, 50% w.w.)
 • Wytrzymałość zakładu na ścinanie: ~1,0 MPa
 • Moduł sprężystości, 100%, 23°C: ~0,6 MPa
 • Wydłużenie przy zerwaniu: ~400%
 • Odporność na propagację rozdarcia: ~8 N/mm (zwykle wartość ta dla MS i silikonów wynosi
  około 4 N/mm)
 • Twardość: 32 Shore'a A (23°C)

Certyfikaty:

 • EN 15651-1
 • EN 15651-4
 • ISO 11600

EHS: 

 • Nie zawiera rozpuszczalników i ma bardzo niską zawartość monomeru
 • EC1PLUS, A+, M1, itd. 

5. Szeroki zakres zastosowań

Sikaflex®-11 FC Purform® może być stosowany w wielu różnych obszarach budownictwa, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Kliknij na poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej o tych zastosowaniach.

1. Klejenie lekkich elementów

Sikaflex®-11 FC Purform® ma wystarczającą wytrzymałość początkową, dzięki czemu lekkie przedmioty, takie jak tablice rejestracyjne, elementy dekoracyjne, tablice ostrzegawcze itp., mogą być przyklejane bez tymczasowego mocowania, co oznacza, że klej utrzymuje przedmiot w miejscu do czasu utwardzenia. W stanie utwardzonym, Sikaflex® -11 FC Purform® może łączyć również cięższe przedmioty, pod warunkiem zastosowania wystarczającej ilości pasm kleju.

Przyklejanie elementów dekoracyjnych jest znacznie łatwiejsze i bezpieczniejsze niż mechaniczne mocowanie, gdzie nawet wiercenie otworów może uszkodzić podłoże, nie wspominając o hałasie i bałaganie podczas wiercenia.

2. Mocowanie ościeżnic / szczeliny obwodowe

Do wykonania szczelnego połączenia między konstrukcją murowaną, drewnianą lub betonową a ościeżnicą. Wszystkie te materiały mają bardzo różne właściwości w zakresie rozszerzalności cieplnej, które można zniwelować za pomocą elastycznego uszczelniacza. Nieszczelne mocowanie ościeżnic prowadzi do strat energii i zawilgocenia obszarów wokół okna, na których może rozwiająć się np. pleśń.

Zapewnienie szczelności jest niezbędne.

3. Uszczelnienia wewnątrz budynków, bez pęknięć

Szczeliny wewnątrz budynków mogą być narażone na znaczne przemieszczenia podczas budowy (wysychanie) lub w czasie różnych pór roku (powietrze wysuszone w zimie przez system ogrzewania powoduje kurczenie się drewna, a wilgotne powietrze latem powoduje, że drewno pęcznieje).

Sikaflex® -11 FC Purform® może być bezpiecznie stosowany wewnątrz budynków, ponieważ spełnia wymagania najostrzejszych norm dotyczących emisji LZO, takie jak EC1PLUS, A+, M1 itp. a dodatkowo ma bardzo niską zawartość monomeru.

4. Szczeliny przylegające, połączenia

Szczeliny są elementami budynku najbardziej narażonymi na wnikanie wody! Tylko elastyczne uszczelniacze, takie jak Sikaflex® -11 FC Purform®, mogą kompensować przemieszczenia i drgania, skurcz oraz niedoskonałości i nierówności pomiędzy elementami budowlanymi.

Szczelina to nie jest dziura, którą trzeba jakoś wypełnić - jest kluczowym elementem konstrukcji i niewłaściwe uszczelnienie tego wrażliwego miejsca prowadzi do kosztownych szkód spowodowanych wnikaniem wody. Zapewnienie szczelności jest niezbędne.

5. Elastyczne klejenie parapetów

Elastyczne klejenie jest lepsze od sztywnego lub mocowania łącznikami w sytuacji, gdy elementy budowlane charakteryzują się różną rozszerzalnością cieplną, ich powierzchnie są chropowate lub są narażone na działanie wody (np. montaż metalowego parapetu na podłożu murowanym z cegieł ).

Elastyczny klej i uszczelniacz Sikaflex® -11 FC Purform® kompensuje różnice w rozszerzalności cieplnej, termiczne, przy większej ilości kleju wyrównuje podłoże oraz uszczelnia i zapobiega wnikaniu wody pomiędzy elementy budowlane. Aby uzyskać trwałe rozwiązanie, wybierz  Sikaflex®-11 FC Purform®.  

6. Uszczelnianie i łączenie rur odpływowych i rynien

Jest to przykładowe zastosowanie klejenia i uszczelniania. Klej łączy rury lub elementy rynny razem i jednocześnie uszczelnia ich połączenie, a także kompensuje przemieszczenia i tłumi drgania.

Sikaflex® -11 FC Purform® jest wielofunkcyjnym produktem do uszczelniania i klejenia.

7. Klejenie i uszczelnianie okładzin ściennych i elementów małej architektury

Elastyczne klejenie to niezbędny element bezproblemowych okładzin ściennych. Elastyczny klej, taki jak
Sikaflex® -11 FC Purform®
, nakładany grubymi pasmami, trwale i mocno łączy elementy okładziny ze ścianą, kompensując szorstkość podłoża i ruchy termiczne.

Elastyczny uszczelniacz dodatkowo uszczelnia elementy, zapobiegając wnikaniu wody między okładzinę a ścianę oraz uszkodzeniom podłoży przez wilgoć.

8. Szczeliny posadzkowe

Materiał stosowany do uszczelniania szczelin dylatacyjnych, szczelin nacinanych piłą lub połączeń pomiędzy różnymi materiałami, musi być zdolny do przenoszenia przemieszczeń, odporny na warunki atmosferyczne oraz oddziaływania mechaniczne i chemiczne.

Szczeliny posadzkowe są trudne do obróbki, a zagruntowanie boków szczelin jest warunkiem niezbędnym uzyskania trwałych, szczelnych połączeń.

9. Klejenie i uszczelnianie elementów okładzin schodów

Podczas klejenia okładzin na podłożach o podobnym charakterze i rozszerzalności cieplnej, takich jak beton, często stosowanym rozwiązaniem jest klej do płytek. Jednak również Sikaflex® -11 FC Purform® może być używany w tego typu przypadkach.

Nałożony w grubych pasmach wyrównuje nierówności, tłumi drgania i zapewnia wodoszczelność.    

10. Przerwy robocze w konstrukcjach betonowych

Płyty betonowe mają ograniczone wymiary ze względu na skurcz i pojawianie się rys. Dlatego zawsze podczas betonowania wykonywane są przerwy robocze, które należy zabezpieczyć przed wnikaniem wody. Szerokość szczelin jest zmienna z powodu ruchów termicznych płyt betonowych.

Dlatego tylko elastyczny i odporny na wodę uszczelniacz może trwale uszczelnić takie szczeliny. Ponieważ uszczelniacze Sikaflex® są dostępne w kilku kolorach, wypełnione nimi szczeliny naturalnie pasują do konstrukcji.