2018
Warszawa

CENTRALNY, 6 -KILOMETROWY ODCINEK II LINII METRA W WARSZAWIE został oddany do użytku
w 2015 roku, jednak władze miasta na tym nie poprzestają. Pod koniec roku 2017 wybrano wykonawców rozbudowy odcinków "3+3", polegającej na wybudowaniu 3 stacji na zachód i 3 stacji na wschód
od istniejącego odcinka centralnego drugiej linii. Turecka firma Gulermak realizuje zachodnią część – ponad 3 km linii od Ronda Daszyńskiego do ul. Wolskiej, Moczydło oraz Księcia Janusza. Do wykonania wschodniego odcinka o długości ponad 3 km od Dworca Wileńskiego po ul. Szwedzką i Targówek wybrano włoską firmę Astaldi S.p.A.

Tarcze TBM - przebieg prac

Podczas drążenia tunelu przy przedłużaniu II linii metra w Warszawie wykorzystano dwie tarcze TBM typu EPB (Earth Pressure Balance – tarcza wyrównanych ciśnień gruntowych). W tarczach typu EPB stateczność przodka zapewnia usunięty przed głowicę skrawającą grunt gromadzony w komorze roboczej. Maszyny TBM zostały po raz pierwszy zastosowane podczas budowy centralnego odcinka II linii metra kilka lat temu i są obecnie wykorzystywane przez generalnego wykonawcę do drążenia kolejnych odcinków tunelu. Obie tarcze TBM o średnicy 6,3 m zostały dostarczone przez niemieckiego dostawcę. Technologia TBM polegająca na drążeniu tunelu i układaniu jego obudowy pozwala na ograniczenie ryzyka rozluźnienia i osiadania terenu, utrzymuje stateczność przodka, ogranicza wpływ ciśnienia gruntu na konstrukcję i nie dopuszcza do napływu wód gruntowych do wnętrza tunelu. Podczas drążenia tunelu we wschodniej części II linii metra obie maszyny pracowały głównie w glebie aluwialnej typu ziarnistego zawierającej piasek średnio oraz gruboziarnisty, żwiry i kamienie. W zachodniej części tunelu tarcze TBM będą dodatkowo drążyć w spoistych osadach jeziornych zawierających iły muliste przewarstwione miejscowo piaskami mulistymi.

Rozwiązania Sika

Po przeprowadzeniu niezbędnych testów środowiskowych wymaganych przez władze lokalne, zespół Sika Poland wspólnie z międzynarodowymi ekspertami Sika ds. TBM oraz wykonawcą postanowił przetestować w jednym odcinku tunelu (przede wszystkim odcinku z piaskami) materiał Sika® Foam TBM 101 FB, który jest modyfikowanym polimerami, wysokowydajnym środkiem spieniającym do gruntu, od wysokiej do niskiej przepuszczalności. Wstrzykiwanie pian, polimerów i innych dodatków podczas drążenia tunelu metodą TBM znacznie modyfikuje właściwości podłoża, w tym jego plastyczność, teksturę i przepuszczalność, dzięki czemu praca i postęp tarczy TBM są łatwiejsze i szybsze nawet
w niejednorodnych gruntach zawierających żwir, piasek i wodę lub w innych krytycznych warunkach geologicznych. Wybór optymalnego w danych warunkach rozwiązania zależy od warunków gruntowych
i wyposażenia TBM. Podczas testów w jednym z TBM z naszym produktem, po ustabilizowaniu warunków wykopu i parametrów tarczy TBM, dawka środka spieniającego została lekko zmniejszona, średnia prędkość posuwu TBM wzrosła, a moment obrotowy tarczy tnącej zmalał w porównaniu
do wartości uzyskanych przed użyciem materiału Sika

Zastosowane materiały:

Sika® Foam TBM 101 FB 

Uczestnicy projektu

Właściciel:
Miasto Warszawa

Klient:
METRO WARSZAWSKIE Sp. z o o.

Wykonawca:
ASTALDI / GULERMAK

Dostawca:
Sika Poland Sp. z o.o.