2016
Bydgoszcz

BALKONY, TARASY, LOGGIE, SCHODY I PRZEJŚCIA ZEWNĘTRZNE, podobnie jak wszystkie inne elementy budynku, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia oraz odpowiedniego utrzymania.
Większość balkonów, tarasów i przejść to elementy żelbetowe, które w przypadku niedostatecznego
zabezpieczenia narażone są na uszkodzenia. Brak odpowiedniej izolacji skutkuje zawilgoceniem konstrukcji balkonu, przemarzaniem w miejscach połączenia ze ścianą i powstawaniem zawilgoceń
i zagrzybień wewnątrz. Opracowane przez Sika wysokiej jakości systemy balkonowe Sika® Balcony stanowią idealne rozwiązanie wymienionych problemów. Systemy zostały dobrane tak, aby spełniać różnorodne wymagania użytkowe i estetyczne. Aplikacja powłokowa umożliwia uzyskanie trwałej
i skutecznej warstwy izolacji przeciwwodnej. Systemy Sika® Balcony stanowią doskonałą alternatywę dla drogich i uciążliwych remontów przeciekających balkonów z posadzkami wykonanymi z płytek. Wersja Sika® Balcony FastCure umożliwia naprawę balkonu w ciągu jednego dnia, co jest znacznym ułatwieniem dla wykonawców oraz minimalizuje uciążliwość remontu dla właścicieli. Sika jako jedyna posiada dla tego typu rozwiązań Europejską Aprobatę Techniczną - przebadana trwałość użytkowa izolacji przeciwwodnej w systemie Sika® Balcony zgodnie z wytycznymi ETAG 005 wynosi 25 lat.

Wymagania projektowe

Podstawowe wymagania projektowe stawiane posadzkom na balkony i tarasy: zabezpieczenie konstrukcji przed przeciekami, odpowiednia trwałość użytkowa, zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania (antypoślizgowość), estetyczny, efektowny wygląd, bogata kolorystyka, możliwość wyboru sposobu wykończenia, łatwość aplikacji (możliwość wykonania prac samodzielnie przez inwestora) ekonomiczność rozwiązania, możliwość szybkiego wykonania prac, bezspoinowe wykończenie, łatwość utrzymania w czystości, potwierdzone poprzez wcześniejsze zastosowania parametry użytkowe, wsparcie techniczne.

Rozwiązania Sika

Betonowy, użytkowy taras o powierzchni 125 m2 zabytkowego pałacyku wymagał naprawy z powodu przecieków przez uszkodzone, odspające się od podłoża płytki ceramiczne i wykruszone spoiny.
Na przygotowanym podłożu betonowym wykonano izolację przeciwwodną w systemie Sika® Balkony Premium z dekoracyjną, antypoślizgową warstwą wierzchnią z jastrychu kamiennego Sikafloor® Premium Quarzt. Jest to warstwa wykonana z ozdobnego, barwionego kruszywa zespolonego za pomocą wytrzymałej żywicy poliuretanowej.

Zastosowane materiały:

Sikafloor®-Quartz Sand KG 7
Sikafloor®-416

Uczestnicy projektu

Właściciel:
BTW Bydgoszcz

Inwestor:
Restauracja „ Zatoka”

Wykonawca:
Konserwacja Zabytków Radosław

Sika Poland:
Rafał Musiał