Sikasil® SG-20

Wysokowytrzymały, jednoskładnikowy silikonowy klej do szklenia strukturalnego, ze znakiem CE

Sikasil® SG-20 to jednoskładnikowy, utwardzany neutralnie klej silikonowy do szklenia strukturalnego, który łączy wytrzymałość mechaniczną z wysokim wydłużeniem. Jest zgodny z EOTA ETAG 002 i opatrzony znakiem CE. Ma doskonałą przyczepność do szerokiej gamy podłoży.  

 • Spełnia wymagania EOTA ETAG 002
  (wydana ETA), EN 13022, ASTM C1184, ASTM C920 dla Typu S, Grade NS, Class 25 (zdolność deformacji ± 25 %)
 • Szczeliwo strukturalne do stosowania w systemach szklenia konstrukcyjnego zgodnie z ETAG 002 Cz. 1 Edycja 2000 użyte jako EAD, ETA-06/0090 wydana przez Technical Assessment Body Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, Deklaracja Właściwości Użytkowych 15323048, certyfikowane przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą 0757, certyfikat stałości właściwości użytkowych 0757-CPR-596-7110761-4-4, i opatrzone znakiem CE
 • Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie dla obciążeń dynamicznych:
  σdes = 0.17 MPa (ETA)
 • Klasa odporności ogniowej B1 (DIN 4102-1)
 • Wybitna odporność na UV i warunki pogodowe
 • Doskonała przyczepność do szkła, metali, metali powlekanych, tworzyw sztucznych i drewna
 • Znak SNJF-VEC (kod produktu: 2436)