Sikasil® SG-500

Wysokiej jakości, dwukomponentowy klej do szklenia strukturalnego, z oznakowaniem CE.

Sikasil® SG-500 jest dwuskładnikowym, wysokomodułowym, neutralnie utwardzalnym, silikonowym klejem konstrukcyjnym. Stosowany jest głównie do szklenia strukturalnego. Jest zgodny z EOTA ETAG 002 i oznakowany symbolem-CE.  

  • Spełnia wymagania EOTA ETAG 002
    (posiada ETA), EN 15434 i ASTM C 1184
  • Szczeliwo konstrukcyjne do stosowania w zestawach do szklenia strukturalnego zgodnie z ETAG 002 część 1 wydanie listopad 1999 (poprawione marzec 2012) używane jako EAD, ETA-03/0038 wydane przez Jednostkę Oceny Technicznej Deutsches Institut für Bautechnik, Deklaracja Właściwości Użytkowych 15754339, poświadczona przez jednostkę certyfikującą 0757, certyfikat stałości właściwości użytkowych 0757-CPR-596-7110761-4-4, opatrzony znakiem CE
  • Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie dla obciążeń dynamicznych:
    σdes = 0.14 MPa (ETA)
  • Uznany przez SNJF-VEC (kod produktu: 2433)
  • Klasa odporności ogniowej B1 (DIN 4102-1)
  • Znakomita odporność na promieniowanie UV i warunki pogodowe