2023
Mielec

Kirchhoff Polska jest jednym z najaktywniejszych zagranicznych inwestorów w Mieleckiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Pierwszy zakład powstał w roku 1999, a kolejny rozpoczął swoją działalność
w roku 2016. Stosowane metody produkcji obejmują między innymi obróbkę plastyczną blach
i aluminium w technologii tłoczenia na zimno przy wykorzystaniu nowoczesnych serwopras transferowych, montaż wstępny i montaż podzespołów poprzez zrobotyzowane zgrzewanie, spawanie, w tym spawanie laserowe. Zakład w Mielcu specjalizuje się także w konstrukcji i produkcji narzędzi. Łącznie obiekty zakładu włączając magazyny i pomieszczenia socjalne i administracyjne obejmują prawie 33 tys. m2.

Wymagania projektowe

Dachy zakładów produkcyjnych pokryte były papą termozgrzewalną, która pomimo wielokrotnych napraw nie zapewniała szczelności przekrycia dachowego. Aby przyspieszyć prace, zmniejszyć ich zakres a także nie powodować przestojów w produkcji, Inwestor zdecydował się na renowację pokrycia dachowego bez usuwania istniejącej warstwy papy termozgrzewalnej. Dodatkowym utrudnieniem, wynikającym z logistyki zakładu produkcyjnego, była konieczność prowadzenia prac tylko w weekendy. Niezbędne było więc zastosowanie systemu dachowego, który oprócz zapewnienia szczelności dachów z licznymi detalami, wymaganych właściwości technicznych oraz trwałości, pozwoliłby także na szybkie wykonanie prac remontowych, bez utrudnień w pracy zakładu produkcyjnego.
Całkowita powierzchnia dachu wymagająca remontu wynosi 15 000 m2. W pierwszym etapie prac, w okresie 07-09.2022 wykonano renowację pokrycia dachowego na powierzchni 3500 m2. Drugi etap prac obejmujący 3000 m2 ukończono w lipcu 2023 roku.

Rozwiązania MBCC

Do renowacji pokryć dachowych zakładów produkcyjnych wybrano system dachowy MasterSeal Roof 2689, odporny na zmiany temperatury i czynniki środowiskowe, nakładany w postaci płynnej, który po związaniu tworzy monolityczną, szczelną membranę. System może być stosowany bez konieczności usuwania dotychczasowego pokrycia dachu i zatrzymywania produkcji w halach poniżej. Przy wyborze rozwiązania duże znaczenie miała też doskonała opinia o systemach MasterSeal Roof z dotychczasowych realizacji na innych obiektach.

System MasterSeal Roof 2689 składa się z następujących materiałów:

MasterSeal NP 474 materiał przeznaczony do obróbki detali dachowych oraz naprawy pęcherzy i odspojeń istniejącej papy termozgrzewalnej.

MasterSeal P 698 materiał przeznaczony do gruntowania podłoża bitumicznego.

MasterSeal P 691 materiał przeznaczony do gruntowania powierzchni niechłonnych.

MasterSeal M 689 izolacja aplikowana natryskiem na gorąco (100% polimocznika) zapewniająca ciągłą, szczelną powłokę bez spoin i połączeń. Idealna do stosowania na dachach o skomplikowanej geometrii i licznych detalach.  

Membrana charakteryzuje się następującymi parametrami technicznymi:

  • Odporność na działanie ognia zewnętrznego - BROOF (t4)
  • Odporność na stałe obciążenie i działanie wody
  • Odporność termiczna od -45 °C do +130 °C
  • Wysoka odporność na przebicie i rozdarcie
  • Dociążenie dachu poniżej 3 kg/m2
  • Odporność na stałe działanie promieniowania UV
  • Wysokie wydłużenie membrany - 425%
  • Zdolność przenoszenia rys podłoża - 2,5 mm

Uczestnicy projektu

Inwestor: KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o.

Generalny wykonawca: Stanepoxyd

MBCC: Mariusz Blewąski

Obejrzyj film z realizacji