Kompleksowe Rozwiązania dla Budownictwa

Zdolność do tworzenia i wykorzystywania postępu jest podstawowym warunkiem osiągnięcia sukcesu na szybko zmieniających się rynkach. Sika pozostaje zawsze w ścisłym, bezpośrednim związku z odbiorcami i ich zmieniającymi się potrzebami. Świadectwem tego jest stale rosnąca ilość nowych, innowacyjnych wyrobów i uzyskiwanych corocznie patentów.

Nasza aktywność ukierunkowana na badania i rozwój skupia się na poszukiwaniu zaawansowanych rozwiązań korzystych dla całego społeczeństwa oraz środowiska naturalnego, równocześnie zapewniając wartość dodaną dla naszych klientów.