Dach to najbardziej narażona na działanie niszczących czynników zewnętrznych część budynku. Wahania temperatur, silne promieniowanie słoneczne, grad, deszcz, wiatr – wszystkie te oddziaływania z czasem powodują uszkodzenie dachu. Trwałość eksploatacyjna pokrycia dachowego zależy od rodzaju zastosowanych materiałów, klimatu, usytuowania w stosunku do stron świata i kąta nachylenia połaci dachowych oraz wielu innych czynników. Typowo mieści się w granicach od 15 do 30 lat, podczas gdy trwałość budynku może wynosić od 50 do 100 lat – oznacza to, że każdy budynek będzie wymagał przynajmniej jednej wymiany lub naprawy pokrycia dachowego podczas jego użytkowania. 

60-70%
problemów z przeciekaniem dachu wynika z błędów wykonania. Sika oferuje szkolenia oraz wsparcie techniczne dla wykonawców na całym świecie.
Ponad
10,000
wykonawców w 80 krajach zostało przeszkolonych i otrzymało certyfikat Sika. Dbamy o jakość wszędzie tam, gdzie stosowane są nasze technologie.
Co roku przeprowadzanych jest około
30
badań siły ssania wiatru systemów dachowych Sika, aby zapewnić ich niezawodność przez następne 20-30 lat.

Naprawa dachu z pokryciem bitumicznym

Renowacji najczęściej wymagają stare dachy z pokryciem bitumicznym.

Rozwiązania Sika do odnowy starych pokryć bitumicznych mają wiele zalet:

 • Dłuższa trwałość eksploatacyjna i gwarancja
 • Możliwość stosowania jasnych membran refleksyjnych, które odbijając ciepło i światło, pozwalają na oszczędzanie energii i redukcję kosztów eksploatacyjnych.
 • Niższe dodatkowe obciążenie konstrukcji – dodatkowy ciężar membrany Sika jest znacznie niższy niż kilka warstw bitumu, które są wymagane do wykonania naprawy
 •  Wysoka elastyczność i sprężystość w niskich temperaturach
 • Brak ryzyka pożaru podczas montażu (brak konieczności stosowania otwartego ognia podczas prac),
 • Zwiększona ognioodporność pokrycia dachowego

Systemy Sika idealnie nadające się do napraw dachów z pokryciem bitumicznym:

Naprawa dachu za pomocą jednowarstwowej membrany syntetycznej
Naprawa dachu za pomocą płynnej membrany
 

Comet hangar roof before renovation of bitumen roof

Przed

Comet hangar roof after renovation of bitumen roof

Po

Naprawa dachu z pokryciem metalowym

Dachy stalowe (z pokryciem metalowym) są jednym z trwalszych systemów pokryć dachowych, ale wciąż często wymagają naprawy. Starsze metalowe pokrycia dachowe mogą wymagać naprawy z powodu:

 • Korozji metali
 • Zmian termicznych, czyli rozszerzania się i kurczenia się metalu pod wpływem temperatury, co skutkuje degradacją łączników oraz pęknięciami uszczelnień obróbek dekarskich
 • Kondensacji
 • Uszkodzeń wynikających z działania czynników atmosferycznych (burze, wichury, itp.)
 • Przecieków w obrębie uszczelnień detali, szczelin i połączeń lub wynikających z błędów wykonawczych (szczególnie w obszarach takich jak wpusty dachowe, świetliki itp.)
Odpowiednie systemy Sika do naprawy istniejących dachów stalowych są zaprojektowane w celu rozwiązania wszystkich powyższych problemów.

Systemy Sika idealnie nadające się do napraw dachów z pokryciem metalowym:

Naprawa dachu za pomocą jednowarstwowej membrany syntetycznej
Naprawa dachu za pomocą płynnej membrany

Metal roof before renovation repair

Przed

Metal roof after renovation repair with single ply roof membrane

Po

Naprawa dachu za pomocą jednowarstwowej membrany syntetycznej

Systemy mocowane mechanicznie –
membrany Sarnafil® / Sikaplan®

Dachy mocowane mechanicznie są zwykle najbardziej optymalnym rozwiązaniem do renowacji dachów. Zalety:

 • Membrany poliolefinowe Sarnafil® T są odporne na bitumy i można je układać bezpośrednio na stare pokrycia bitumiczne
 • Mocowanie mechaniczne to najszybsza metoda montażu
 • Membrany Sarnafil® i Sikaplan® do mechanicznego mocowania mają specjalną poliestrową warstwę wzmacniającą zapewniającą im wysoką wytrzymałość na obciążenia wiatrem
 • Prowadzenie prac montażowych jest prawie niezależne od warunków atmosferycznych

   

Systemy klejone - membrany Sarnafil® / Sikaplan®

Systemy dachów klejonych Sarnafil® i Sikaplan® są rekomendowane do
renowacji dachów, co czyni je optymalnym rozwiązaniem przy wyborze technologii
odnowy dachów bitumicznych. Zalety:

• Membrana kompatybilna z bitumem
• Kleje do przyklejania membrany i izolacji mają doskonałą przyczepność bezpośrednio do bitumu
• Brak konieczności przebijania istniejącej konstrukcji dachu
• Ograniczenie hałasu podczas prac
• Łatwa aplikacja zarówno na dachach o prostych jak i złożonych kształtach
• Estetyka i poprawa efektu wizualnego
• Nieograniczone możliwości projektowania dzięki kolorowym membranom
i profilom dekoracyjnym
 

Naprawa dachu za pomocą płynnej membrany (LAM)

Zalety membran układanych w postaci płynnej (LAM)

Płynne membrany (LAM) to bardzo skuteczna i szybka metoda układania nowego pokrycia na dachach o nieregularnych kształtach. Technologia płynnych membran umożliwia ich stosowanie nawet w gęsto zabudowanych obszarach miejskich, gdzie stosowanie termozgrzewalnych materiałów bitumicznych układanych przy użyciu otwartego ognia jest zabronione,
a także w przypadku budynków, których wyłączenie z eksploatacji podczas naprawy nie jest możliwe, np. szpitale czy szkoły.
 

Applicators applying liquid applied membrane to corrugated metal roof in protective clothing

Sikalastic® membrany układane w postaci płynnej. Zalety:

 • Nakładane na zimno - bez otwartego ognia
 • Bezspoinowe, szczelne pokrycie dachowe
 • Całopowierzchniowe połączenie z podłożem
 • Szeroki wybór kolorów
 • Biała membrana, o wysokim współczynniku odbicia, idealnie nadaje się do dachów „zimnych” ( Cool Roof ) i solarnych ( Solar Roof )
 • Możliwość odnowienia pokrycia, bez konieczności usuwania starych warstw
 • Wysoka elastyczność i zdolność przenoszenia rys – membrana zachowuje elastyczność nawet w niskich temperaturach
 • Odporne na promieniowanie UV i na żółknięcie
 • Idealne przy pracach renowacyjnych - zapewniają ekonomiczne przedłużenie cyklu życia zniszczonych, wyeksploatowanych dachów
 • Brak konieczności przebijania istniejącej konstrukcji dachu
 • Paroprzepuszczalne - umożliwiają oddychanie podłoża
 • Idealne rozwiązanie do dachów eksponowanych o wielu detalach, skomplikowanej geometrii, i ograniczonym dostępie
 • Łatwy i szybki montaż nawet przy skomplikowanych detalach
   

Eksperci Sika pomogą przy każdym projekcie!

W celu doboru odpowiedniego systemu naprawy, konieczne jest przeprowadzenie analizy potrzeb dla każdego konkretnego projektu. Skuteczna i trwała naprawa dachu powinna być poprzedzona analizą stanu istniejącego pokrycia dachowego i rodzaju zastosowanych materiałów. Na jej podstawie możliwy jest dobór odpowiednich materiałów i technologii. Jeżeli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z przedstawicielem Sika, wypełniając formularz.