2017
Poznań

BALKONY, TARASY, LOGGIE, SCHODY I PRZEJŚCIA ZEWNĘTRZNE, podobnie jak wszystkie inne elementy budynku, narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia oraz odpowiedniego utrzymania. Większość tych konstrukcji
to elementy żelbetowe, które w przypadku niedostatecznego zabezpieczenia przed działaniem wody narażone są na uszkodzenia. Brak odpowiedniej izolacji skutkuje zawilgoceniem konstrukcji balkonu, przeciekami do pomieszczeń znajdujących się poniżej, przemarzaniem w miejscach połączenia ze ścianą i powstawaniem zawilgoceń i zagrzybień wewnątrz. Problemy z wodą pojawiają się również w tzw. pomieszczeniach mokrych: kuchniach, łazienkach czy pralniach.

Wymagania projektowe

Podstawowe wymagania projektowe w stosunku do izolacji przeciwwodnej i kleju do układania płytek:
zabezpieczenie konstrukcji przed przeciekami (wodoszczelność)
odpowiednia przyczepność do różnych podłoży
elastyczność, odkształcalność, zdolność do przekrywania rys i pęknięć
odpowiednia trwałość użytkowa
potwierdzone poprzez wcześniejsze zastosowania parametry użytkowe (np. odporność
na różnice temperatur, wytrzymałość mechaniczna, itp.)
łatwość aplikacji (możliwość wykonania prac samodzielnie przez inwestora)
możliwość szybkiego wykonania prac
ekonomiczność rozwiązania
zapewnienie izolacyjności akustycznej

Rozwiązania Sika

Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym wymagał remontu z powodu przecieków i uszkodzonych płytek ceramicznych. Prace obejmowały: usunięcie starych płytek, wykonanie nowego podłoża, przygotowanie podłoża (badanie wilgotności, usunięcie mleczka cementowego, nacięcie dylatacji),wypełnienie dylatacji, wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej, układanie płytek na powierzchni tarasu oraz cokołach, wypełnienie fug.

Zastosowane materiały: