2017
Bydgoszcz

BALKONY, TARASY, LOGGIE, SCHODY I PRZEJŚCIA ZEWNĘTRZNE, podobnie jak wszystkie inne elementy budynku, narażone na bezpośrednie działanie warunków atmosferycznych, wymagają odpowiedniego zabezpieczenia oraz odpowiedniego utrzymania. Większość tych konstrukcji
to elementy żelbetowe, które w przypadku niedostatecznego zabezpieczenia przed działaniem wody narażone są na uszkodzenia. Brak odpowiedniej izolacji skutkuje zawilgoceniem konstrukcji balkonu, przeciekami do pomieszczeń znajdujących się poniżej, przemarzaniem w miejscach połączenia ze ścianą i powstawaniem zawilgoceń i zagrzybień wewnątrz. Problemy z wodą pojawiają się również w tzw. pomieszczeniach mokrych: kuchniach, łazienkach czy pralniach.

Wymagania projektowe

Podstawowe wymagania projektowe w stosunku do izolacji przeciwwodnej i kleju do układania płytek:
zabezpieczenie konstrukcji przed przeciekami (wodoszczelność)
odpowiednia przyczepność do różnych podłoży
elastyczność, odkształcalność, zdolność do przekrywania rys i pęknięć
odpowiednia trwałość użytkowa
potwierdzone poprzez wcześniejsze zastosowania parametry użytkowe (np. odporność na różnice temperatur, wytrzymałość mechaniczna, itp.)
łatwość aplikacji (możliwość wykonania prac samodzielnie przez inwestora)
możliwość szybkiego wykonania prac
ekonomiczność rozwiązania
zapewnienie izolacyjności akustycznej

Rozwiązania Sika

Prace związanie z przygotowaniem patio rozpoczęto od wykonano nowej płyty z betonu klasy C 20/25
z domieszką doszczelniającą Sika 1. Następnie wykonano izolację poziomą pośrednią, warstwę dociskową
i spadkową. Po wysezonowaniu podłoża rozpoczęto prace wykończeniowe, które obejmowały: przygotowanie powierzchni,wykonanie warstwy izolacji przeciwwodnej, układanie płytek gresowych
o wymiarach 60x60 cm, wypełnienie szczelin dylatacyjnych.

Zastosowane materiały:

Uczestnicy projektu

Właściciel/Inwestor:
Inwestor prywatny

Wykonawca:
Marcin Rojkowski MM DOM Osielsko

Sika Poland:
Tomasz Andersohn