Sika® Igasol®-101

Jednoskładnikowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

Sika® Igasol®-101 jest jednoskładnikową, bezrozpuszczalnikową, elastyczną powłoką na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerem.

  • Dostarczany w postaci gotowej do użycia
  • Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
  • Nie spływa z powierzchni pionowych
  • Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
  • Bezrozpuszczalnikowy
  • Niepalny
  • Może być nanoszony na suche lub lekko wilgotne podłoże