Przed systemami hydroizolacyjnymi do zabezpieczania konstrukcji poniżej poziomu gruntu stawiane są bardzo rygorystyczne wymagania dotyczące trwałości, odporności na działanie czynników zewnętrznych, obciążeń, metod budowy i organizacji prac, łatwości stosowania i całkowitych kosztów utrzymania. Ponadto coraz ważniejsze stają się zrównoważone rozwiązania, pozwalające oszczędzać zasoby naturalne, energię i wodę, ograniczające emisję CO2, itp. Sika, jako światowy lider w dziedzinie hydroizolacji, oferuje kompletną i kompleksową gamę produktów, systemów i technologii, które mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb i wymagań każdego projektu.

Zalety naszych rozwiązań

Konstrukcje podziemne budynków i obiekty inżynierskie, znajdujące się poniżej poziomu gruntu, które są zabezpieczone rozwiązaniami Sika, pozwalają na poprawę komfortu użytkowania i kreują nowe możliwości ich wykorzystania. Dodatkową zaletą naszych systemów izolacji jest wysoka trwałość, co skutkuje obniżeniem całkowitych kosztów utrzymania w ciągu całego okresu eksploatacji. Nasze w pełni zintegrowane i kompatybilne rozwiązania systemowe produkowane są w sposób zrównoważony. Wieloletnie doświadczenie ze stosowania ich na całym świecie sprawia, że są dobrze sprawdzone w praktyce, a także w pełni przebadane i certyfikowane, spełniając wymagania wszystkich wiodących norm krajowych i międzynarodowych. Dzięki temu inwestorzy, projektanci i wykonawcy mogą stosować rozwiązania Sika, mając pewność, że zapewniają one bezpieczeństwo użytkowania i spełniają żądane wymagania.

Wybrane realizacje: