Sika® Igolflex®-101

Jednoskładnikowa, grubowarstwowa, modyfikowana polimerami powłoka bitumiczna

Sika® Igolflex®-101 jest jednoskładnikową, elastyczną, grubowarstwową powłoką na na bazie bitumu modyfikowanego polimerem, zawierającą wypełniacz polistyrenowy.

  • Niepalna
  • Elastyczna, przenosi zarysowania podłoża
  • Lekka dzięki zawartości wypełniacza polistyrenowego
  • Jednoskładnikowa, gotowa do użycia
  • Może być nanoszona na suche lub lekko wilgotne podłoże
  • Możliwość nanoszenia szpachlą ząbkowaną lub natryskiem bezpowietrznym
  • Nie spływa z powierzchni pionowych