Sika® Injection-306

Elastyczna, poliakrylowa żywica iniekcyjna do trwałych uszczelnień

Sika® Injection-306 jest elastyczną, poliakrylową żywicą iniekcyjną o bardzo niskiej lepkości i szerokim, regulowanym czasie reakcji. Można ją stosować w strefach ochrony wód gruntowych.

  • Zapewnia pasywne środowisko dla wbudowanego zbrojenia stalowego
  • Regulowany czas wiązania od 10 do 60 minut
  • Materiał trwale elastyczny, może przenosić nieznaczne ruchy
  • Zdolny do odwracalnego absorbowania (pęcznienie) i uwalniania (skurcz) wilgoci
  • Bardzo niska lepkość, porównywalna z wodą
  • Utwardzony Sika® Injection-306 jest nierozpuszczalny w wodzie i węglowodorach oraz charakteryzuje się odpornością na alkalia