Sika MonoTop®-412 NFG

Zaprawa naprawcza z inhibitorem korozji, klasa R4

Sika MonoTop®-412 NFG jest jednoskładnikową, wzmacnianą włóknami, modyfikowaną polimerem,  niskoskurczową zaprawą naprawczą klasy R4 zgodnie z wymaganiami normy PN‐EN 1504‐3 zawierającą inhibitory korozji.

 • Modyfikowana polimerami w celu zwiększenia trwałości
 • Doskonała urabialność
 • Do nakładania ręcznego lub maszynowego
 • Grubość warstwy do 50 mm w jednym cyklu roboczym
 
 • Klasa R4 wg PN‐EN 1504‐3
 • Do napraw konstrukcyjnych
 • Odporna na siarczany
 • Bardzo mały skurcz
 • Nie wymaga stosowania warstwy sczepnej, również przy nakładaniu ręcznym
 • Zawiera inhibitory korozji
 • Niska przepuszczalność
 • Klasa odporności na ogień A1