Sikadur®-12 Pronto

Szybkosprawna, dwuskładnikowa, uniwersalna zaprawa na bazie reaktywnych żywic akrylowych

Sikadur®-12 Pronto jest dwuskładnikową, uniwersalną zaprawą na bazie reaktywnych żywic akrylowych, charakteryzującą się szybkim przyrostem wytrzymałości przeznaczoną do wykonywania podlewek i napraw elementów betonowych, szczególnie w niskich temperaturach. Ma dobrą wytrzymałość mechaniczną i dobrą odporność na ścieranie, uderzenia i substancje chemiczne. Grubość warstwy przy stosowaniu jako rozlewna zaprawa do napraw i podlewek: 5–30 mm. Grubość warstwy przy stosowaniu do napraw metodą ręczną (z dodatkiem piasku): 20–100 mm. Temperatura aplikacji: od -10 °C do +30 °C.

  • Bardzo szybkie utwardzanie i przyrosty wytrzymałości
  • Może być stosowana w niskich temperaturach
  • Wysokie wytrzymałości mechaniczne
  • Proste mieszanie i łatwa aplikacja
  • Dobra odporność na ścieranie i na uderzenia
  • Dobra odporność chemiczna
  • Do stosowania na beton, kamień, zaprawę cementową i stal
  • Dodatek piasku umożliwia naprawę ubytków o różnej głębokości