2017
Lublin

OSIEDLE SŁONECZNY DOM to kompleks budynków o niskiej zabudowie, położonych w południowej części Lublina w niedalekim sąsiedztwie Zalewu Zemborzyckiego i lasu Dąbrowa. Pomiędzy budynkami zlokalizowano garaże podziemne, ale dzięki wykonaniu na powierzchni 1600 m2 zielonych dachów powstała przestrzeń przeznaczona do użytku wspólnego mieszkańców, jako miejsce spotkań
i odpoczynku.

Wymagania projektowe

Wykonanie zielonego dachu wymaga zastosowania odpowiedniej, szczelnej izolacji przeciwwodnej. Aby możliwe było nasadzenie roślin zastosowany materiał oprócz wysokiej wytrzymałości mechanicznej musi być odporny na przerastanie korzeni oraz działanie mikroorganizmów.

Rozwiązania Sika

Spośród wielu pokryć dachowych Sika wybrano sprawdzoną membranę hydroizolacyjną zapewniającą trwałą i szczelną izolację przeciwwodną przeznaczoną do stosowania na zielonych dachach obciążonych ruchem pieszym. Membrana  jest zgodną z normą PN-EN 13956 wielowarstwową, syntetyczną, membraną dachową na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCW), wewnętrznie zbrojoną włókniną szklaną zapewniającą stabilność wymiarów. Membrana izolacyjna przeznaczona jest do stosowania
na płaskich dachach z balastem (np. kruszywem, płytami betonowymi), dachach zielonych, tarasach obciążonych ruchem pieszym. Charakteryzuje się wysoką paroprzepuszczalnością, odpornością
na uszkodzenia mechaniczne, przerastanie korzeni i działanie mikroorganizmów. Na obwodzie oraz wokół przejść przez konstrukcję, membranę mocowano mechanicznie za pomocą kleju jednoskładnikowego kleju kontaktowego na bazie kauczuku nitrylowego, przeznaczonego do przyklejania membran dachowych na bazie PCW na krawędziach oraz w strefach brzegowych. Wykonaną membranę dociążono warstwami zielonego dachu.

Zastosowane materiały:

Uczestnicy projektu

Właściciel/Inwestor:
MAK DOM Sp. z o. o.

Generalny wykonawca:
BUDIMEX S.A.

Wykonawca pokrycia dachowego:
InsBud Sp. z. o. o.

Sika Poland:
Łukasz Domański