Produkcja w strefach czystych staje się powszechna, a wymagania w tym zakresie coraz bardziej restrykcyjne, przede wszystkim jeśli chodzi o emisję cząsteczek LZO (lotnych związków organicznych) oraz CSP (cząsteczkowego skażenia powietrza). Ilość produktów, które muszą być wytwarzane lub przetwarzane w czystych warunkach stale się zwiększa - od przemysłu elektronicznego
i samochodowego po produkcję żywności, kosmetyków i lekarstw. W wielu tych dziedzinach czystość składników oraz sterylność warunków produkcji jest kluczowa dla otrzymania produktu wysokiej jakości.

Zalety mteriałów Sikafloor® oraz Sikagard® do pomieszczeń czystych

  • Łatwość stosowania bez ograniczeń występujących zwykle przy stosowaniu standardowych epoksydów
  • Wszechstronność systemów umożliwiająca spełnienie indywidualnych wymagań
  • Właściwości niskozapachowe
  • Przetestowane pod kątem emisji cząsteczek i uzyskały pozytywne wyniki, dzięki czemu mogą być zakwalifikowane do klasy produktów spełniających wymagania czystości międzynarodowej normy ISO 14644 - część 1 
  • Zaprojektowane zgodnie z rygorystycznymi wymaganiami międzynarodowej normy ISO 14644 - część 8, definiującej wytyczne czystego środowiska