Posadzki anty-elektrostatyczne

W gałęziach przemysłu, gdzie stosowane są podzespoły elektroniczne lub niebezpieczne, lotne związki chemiczne, elektryczność statyczna może być przyczyną poważnych zniszczeń, uszkodzeń i strat finansowych. Wszystkie podzespoły i urządzenia elektroniczne, np. mikro-chipy, układy scalone i sprzęt do ich produkcji są wrażliwe na rozładowania ładunków statycznych (tzw. ESD - electrostatic discharge).

Sikafloor® ESD oraz Sikafloor® ECF

Sprawdzone i skuteczne systemy Sikafloor® ESD (rozładowujący ładunki statyczne) oraz Sikafloor® ECF (posadzki elektroprzewodzące) są idealnym sposobem na zabezpieczenie procesu produkcji przed wymienionymi zagrożeniami. Systemy te mogą zostać indywidualnie dostosowane do specyficznych wymagań danego pomieszczenia.