Sikafloor®-81 EpoCem®

Uniwersalna zaprawa cementowo‐epoksydowa do wykonywania posadzkowych warstw wyrównawczych o grubości od 1,5 do 3 mm

Sikafloor®-81 EpoCem® jest trójskładnikową, uniwersalną zaprawą cementowo-epoksydową przeznaczoną do wykonywania samozagładzających, posadzkowych warstw wyrównawczych o grubości od 1,5 do 3 mm.

 • Może być pokrywana powłokami żywicznymi po 24 godzinach
 • Zapobiega tworzeniu się pęcherzy osmotycznych na posadzkach żywicznych naniesionych na wilgotne podłoże
 • Łatwa i szybka aplikacja
 • Klasa R4 wg EN PN-EN 1504‐3
 • Dobre właściwości wyrównujące podłoża
 • Nieprzepuszczalna dla cieczy, przepuszczalna dla pary wodnej
 • Dobra mrozoodporność i odporność na sole odladzające
 • Dobra odporność chemiczna
 • Rozszerzalność termiczna zbliżona do betonu
 • Doskonała przyczepność do świeżego i utwardzonego betonu, zarówno wilgotnego jak i suchego
 • Wysokie wczesne i końcowe wytrzymałości mechaniczne
 • Doskonała odporność na wodę i oleje
 • Odpowiednia powierzchnia do układania posadzek o gładkim wykończeniu
 • Niska emisja LZO
 • Nie powoduje korozji stali zbrojeniowej