Sikagard®-720 EpoCem®

Trójskładnikowa zaprawa cementowo‐epoksydowa przeznaczona do wykonywania warstw wyrównawczych, wypełniających pory i ochronnych

Sikagard®-720 EpoCem® jest trójskładnikową zaprawą cementową modyfikowaną epoksydem, o drobnym uziarnieniu, przeznaczoną do wyrównywania i szpachlowania podłoży betonowych, zapraw oraz kamienia.

  • Lepsza odporność chemiczna w porównaniu z zaprawami PCC
  • Dobra ochrona betonu w środowisku agresywnym
  • Materiał szczelny dla cieczy, ale przepuszczalny dla pary wodnej
  • Aplikacja w warstwach o grubości 0,5-3 mm na powierzchniach poziomych i pionowych
  • Dobra przyczepność do świeżego lub w pełni związanego, wilgotnego lub suchego betonu
  • Możliwość wczesnego nanoszenia żywicznych powłok wierzchnich Sika®
  • Idealny do przygotowania gładkich podłoży
  • Nie wymaga pokrywania kolejnymi warstwami
  • Możliwość aplikacji ręcznej lub mechanicznej (metoda mokrego natrysku)