SikaScreed® HardTop-65

Szybkowiążąca, cementowa, rozlewna zaprawa wyrównawcza o wysokiej wytrzymałości

SikaScreed® HardTop-65 jest cementową, szybkowiążącą, jednoskładnikową, rozlewną zaprawą wyrównawczą i naprawczą do posadzek przemysłowych. Zapewnia gładki, o wysokiej wytrzymałości jastrych lub podkład do dalszej obróbki jastrychami lub powłokami żywicznymi Sikafloor®.

  • Szybkie utwardzanie (wytrzymałość na ściskanie ~40 MPa po 24 godzinach)
  • Pompowalna i łatwa w aplikacji
  • Długi czas wykończenia (> 60 minut)
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna i odporność na ścieranie
  • Zawiera włókna kontrolujące skurcz i powstawanie rys
  • Możliwość stosowania jako końcowa warstwa z możliwością obciążenia ruchem
  • Łatwa w utrzymaniu
  • Podczas zacierania można zastosować specjalny, żywiczny materiał
  • Możliwość pokrywania systemami posadzkowymi z żywic epoksydowych, poliuretanowych lub hybrydowych po 18 godzinach
  • Możliwość stosowania na zewnątrz pomieszczeń z powłoką zabezpieczającą